Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przedmiot działania Konwentu

Kraków

  • przedstawienie propozycji w sprawach związanych z działalnością organów dzielnic;
  • opiniowanie na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa spraw dotyczących działalności organów dzielnic oraz innych problemów lokalnych.

Opinie i wnioski Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic nie naruszają zadań i kompetencji poszczególnych dzielnic i ich organów.

Konwent Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic podejmuje opinie i wnioski w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Konwentu Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

Zarządzenie nr 183/2019  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania z uchwałami Zespołu Konsultacyjnego do spraw Dzielnic powołanego zarządzeniem nr 358/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2017 r. z późniejszymi zmianami.

pokaż metkę
Autor: RMK
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2019-05-01
Data aktualizacji: 2019-05-13
Powrót