Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Radni Miasta Krakowa

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy w mieście pośrednio. Są reprezentowani jako wyborcy poprzez swych radnych, którzy zostali wybrani nie tylko do pracy w radzie i pełnienia władzy uchwałodawczej. Radny ma prawo składania interpelacji w sprawach związanych z realizacją uchwał RMK oraz dotyczących wykonywania zadań przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne gminy.

Magdalena Bartlewicz

Radny utrzymuje stałą więź z wyborcami poprzez informowanie o aktualnej sytuacji miasta, konsultowanie materiałów i spraw, upowszechnienie uchwał i przedsięwzięć rady, informowanie o swojej działalności w radzie, przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców. Rada Miasta Krakowa liczy 43 radnych:

Dyżury Radnych Miasta Krakowa

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2012-04-26
Data aktualizacji: 2023-11-08
Powrót