Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 255 pasujących obiektów:
Miasto chce, aby rekreacyjny charakter Młynówki Królewskiej chronił plan miejscowy. Dokument ma być gotowy za półtora roku
Na dzisiejszej sesji obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej”.
Obszar Parku Jerzmanowskich w Prokocimiu zostanie objęty planami zagospodarowania przestrzennego. Nie obędzie się jednak bez drobnych poprawek, dlatego plan nie otrzymał jeszcze pozytywnej opinii komisji.
W środę, 18 października odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Rejon ulic Tuchowskiej, Cechowej i Łużyckiej”.
Na ostatniej sesji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Wejdzie on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
W środę, 13 marca wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Podłużnej i Pylnej”. Tym samym w Krakowie obowiązuje 187 planów miejscowych, które pokrywają 63,2 proc. powierzchni miasta. Od 27 lutego 2019 r. sporządzanych jest kolejnych 51 dokumentów.
Czy z powodu zakazu budowy podziemnych parkingów w obrębie Plant radni wywrócą przygotowany już plan miejscowy dla Starego Miasta? Bez niego nie da się skutecznie chronić zabudowy centrum Krakowa.
Miejscy radni bez poprawek przyjęli w środę plan miejscowy dla Starego Miasta. Dokument ma pozwolić lepiej chronić historyczne centrum Krakowa.
Ustalenia projektu planu miejscowego dla obszaru „św. Jacka – Twardowskiego" stanowią podstawę do zagospodarowania obszaru przy uwzględnieniu i poszanowaniu jego wszechstronnego bogactwa. Projekt tego planu nie wyklucza ochrony cennych siedlisk i gatunków, w tym gniewosza plamistego.
„Zielona czytelnia" sąsiadująca z budynkiem biblioteki, nowe budynki wkomponowane w istniejącą historyczną zabudowę oraz miejsca zieleni parkowej z przejściami pieszymi, ławkami i małą architekturą to najważniejsze założenia wstępnej koncepcji planu miejscowego dla rejonu ul. Rajskiej, którą w czwartek (16 kwietnia) zaprezentowali mieszkańcom przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego. W konsultacjach wzięła udział Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.