Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 15 pasujących obiektów:
Rada powołuje komisje, które pełnią funkcje pomocnicze. Główne zadania komisji to przede wszystkim:
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec informuje, że w porozumieniu z przewodniczącymi stałych komisji Rady Miasta Krakowa, z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego w kraju, nie odbędą się zaplanowane posiedzenia komisji Rady Miasta Krakowa.
Podczas sesji 17 grudnia radni przyjęli uchwały, które powołują przewodniczących komisji RMK.
Środki własne, dotacje z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i dofinansowanie ze środków unijnych - to sposoby na pozyskanie środków na rewitalizację obiektów fortecznych na terenie Krakowa. Twierdza Kraków to łącznie niemal 150 obiektów, z czego tylko 20 zarządza Miasto. Struktura własnościowa tych obiektów jest bardzo zróżnicowana. Zielenią forteczną zajmuje się natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej. O Twierdzy Kraków rozmawiali we wtorek, 14 lutego, radni i specjaliści zajmujący się ochroną zabytków podczas połączonych komisji RMK – Kultury i Ochrony Zabytków oraz Promocji i Turystyki.
19 i 20 maja odbyły się korespondencyjne posiedzenia komisji RMK. W ten sposób obradowały komisje: Kultury i Ochrony Zabytków, Edukacji oraz Kształtowania Środowiska.
Plan pracy na nadchodzące miesiące był głównym tematem na posiedzeniu Komisji Mieszkalnictwa. Radni zajęli się również sprawą wynajmu lokali mieszkalnych.
Omówienie "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" było przedmiotem posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK.
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa nominowała kandydata do pełnienia funkcji przewodniczącego. Został nim Stanisław Zięba.
Ile w mieście istnieje Komisji Dialogu Obywatelskiego? Jakich dziedzin życia dotyczą i jakie pełnią funkcję? Między innymi na te pytania odpowiadano podczas posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.
16 listopada zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Krakowa. To najlepszy czas, by podsumować  to, co wydarzyło się przez te cztery lata.