Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Wykonanie budżetu na 4+?

Wykonanie budżetu na 4+?

2020-07-08

Jak radni oceniają wykonanie budżetu Miasta Krakowa za rok 2019? Na to pytanie odpowiadają przewodniczący klubów radnych. 8 lipca odbędzie się sesja absolutoryjna, podczas której radni zadecydują o przyznaniu Prezydentowi Miasta Krakowa absolutorium za rok 2019 i zatwierdzą sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 r.

O stanie miasta - wywiad z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

O stanie miasta - wywiad z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

2020-07-08

Wykonanie budżetu Miasta za rok 2019 pozytywnie ocenił biegły rewident i Regionalna Izba Obrachunkowa. O tym, jakie zdanie miała na jego temat Komisja Rewizyjna, mówi radny Wojciech Krzysztonek, a rozmawia z nim Katarzyna Maleta-Madejska.

Zwrot kosztów przewozu dla rodziców

Zwrot kosztów przewozu dla rodziców

2020-07-08

Samorząd od lat zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół. Gdy ten obowiązek wykonują rodzice lub opiekunowie, zwracane są im poniesione koszty. By móc to zrobić, rada gminy ustala średnią cenę jednostki paliwa na dany rok szkolny. Radni z Komisji Edukacji pozytywnie ocenili druk w tej sprawie na rok szkolny 2020/2021.

Pieniądze na kulturę

Pieniądze na kulturę

2020-07-08

Modernizacja sceny w Teatrze Ludowym, nowe instrumenty muzyczne dla Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis, zakup sprzętu multimedialnego dla Muzeum Krakowa – na te i inne cele zwiększono dotacje, a radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków pozytywnie zaopiniowali przyznanie dodatkowych funduszy instytucjom kultury.

Kontrowersje wokół bonifikaty

Kontrowersje wokół bonifikaty

2020-07-08

Akademia Muzyczna w Krakowie złożyła wniosek o nabycie w drodze bezprzetargowej budynku przy ul. Andrzeja Potebni 7 z zastosowaniem 60 proc. bonifikaty. Sprawa wzbudza wiele kontrowersji również wśród rannych. Druk w tej sprawie nie otrzymał pozytywnej opinii radnych z Komisji Budżetowej.

Komisja Zdrowia za udzieleniem wotum zaufania

Komisja Zdrowia za udzieleniem wotum zaufania

2020-07-08

Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa opiniowała projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania Prezydentowi Miasta Krakowa.

Plany, koncepcje i wotum zaufania

Plany, koncepcje i wotum zaufania

2020-07-07

Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radni zajmowali się m.in. opiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa z października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” oraz koncepcją planu „Piaski Wielkie”.

Bezpieczeństwo wakacyjne pod znakiem COVID-19

Bezpieczeństwo wakacyjne pod znakiem COVID-19

2020-07-07

Jak będą wyglądać działania służb w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji – pytano podczas posiedzenia Komisji Praworządności.

Na jakich zasadach „Mieszkanie na start”?

Na jakich zasadach „Mieszkanie na start”?

2020-07-07

Radnym z Komisji Rodziny i Mieszkalnictwa RMK przedstawiony został projekt uchwały określający zasady naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie na start”.

Komisja Infrastruktury na tak

Komisja Infrastruktury na tak

2020-07-07

Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury radni zaopiniowali szereg uchwał. Pierwszymi pozytywnie zaopiniowanymi uchwałami były te oceniające wykonanie budżetu za 2019 rok oraz w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Radni wyrazili także opinię w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie”.

Znajdź komunikat