Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan przeciwko blokom

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowali uchwałę kierunkową do prezydenta w sprawie stworzenia planu miejscowego, który ma chronić mieszkańców Zesławic przed intensywną rozbudową osiedla o budynki wielorodzinne. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali plany dotyczące m.in. obszarów „Park miejski na Klinach”, „Park miejski Kliny południe”, „Żabiniec”.

Fot. J. Graczyński

Pierwszym z tematów jakim zajęli się radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska była uchwała kierunkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zesławice-Cegielnia”. Uchwałę przedstawiła radna Renata Kucharska. – Na tym terenie 31 sierpnia 2023 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji pn. cztery budynki mieszkalne wielorodzinne (…) w obszarze, który w obowiązującym Studium zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (…). Mieszkańcy obawiają się, że w ich najbliższym otoczeniu powstaną budynki wielorodzinne. Decyzja przewiduje również budowę 120 garaży w podziemiach plus miejsca postojowe obok tych bloków, w terenie bezpośrednio nad rzeką Baranówką, gdzie nie ma kanalizacji opadowej, który jest narażony na zalewanie – uzasadniała radna. Negatywne opinie dotyczące obsługi komunikacyjnej tej inwestycji wyraziły Rada Dzielnicy XVII oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Uchwała kierunkowa obejmuje stworzenie planu zarówno dla wyżej wspomnianego obszaru, jak i terenu znajdującego się w sąsiedztwie, gdzie planowane są duże inwestycje wielorodzinne oraz tereny przeznaczone pod działalność usługową. – Chcielibyśmy żeby to, co tam jest planowane, powstawało zgodnie z zapewnieniem ładu przestrzennego, dla dobra mieszkańców. Nie po to by w wstrzymywać inwestycje, lecz po to, by było korzystne dla mieszkańców, którzy żyją tam od lat – dodała radna Renata Kucharska. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Pozytywne opinie komisji otrzymały druki dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park miejski Kliny południe” oraz „Park miejski na Klinach”. Radni pozytywnie zaopiniowali także plan miejscowy dla obszaru „Żabiniec”. W tej sprawie uwagi przedstawiali mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Mieli np. uwagi dotyczące wprowadzenia do planu łącznicy w proponowanym kształcie czy zmiany przeznaczenia terenu. Sprawy te były omawiane na poprzednim posiedzeniu Komisji. Radni nie zdecydowali się na wprowadzenie poprawek do projektu planu.

Również wiele uwag dotyczących miejscowego planu dla obszaru „Czyżyny – Zachód” mieli przedstawiciele Politechniki Krakowskiej. Sprzeciwiają się oni planom w proponowanym kształcie i prosili radnych o dalsze konsultacje. – Politechnika pragnie wybudować w tym miejscu nowoczesny kampus, ze strefą zieleni i rozproszoną zabudową, dostępny dla mieszkańców – tłumaczył prorektor prof. Tomasz Kapecki. Radni na tym etapie zapoznali się jedynie z projektem planu.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Opiniowanie koncepcji planu miejscowego dla obszaru „Mogiła – Wschód” zostało przesunięte na kolejne posiedzenie komisji 3 kwietnia. Podobnie jak projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-03-19
Data aktualizacji: 2024-03-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź