Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O nowym użytku ekologicznym na posiedzeniu komisji

Radni z Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska dyskutowali m.in. o inicjatywie uchwałodawczej w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Zakrzówek – enklawa wschodnia”.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Jak mówił radny Jan Stanisław Pietras o powstanie użytku ekologicznego w tym miejscu wnioskowali mieszkańcy oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Miałby on powstać na 6 działkach, o powierzchni ok. 1,5 ha, położonych na wschód od istniejącego już użytku ekologicznego „Zakrzówek”. – Celem ustanowienia użytku jest ochrona mających znaczenie dla zachowania bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt – mówił Jan Stanisław Pietras. Dodawał, że potencjalne inwestycje na tym terenie niosą ze sobą ryzyko bezpośredniego i pośredniego negatywnego oddziaływania na rzadkie gatunki, m.in. poprzez obniżenie wód gruntowych. Tylko jedna z działek, na których miałby powstać użytek jest w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej, pozostałe są w rękach prywatnych. – Wprowadzając użytek ekologiczny na tereny prywatne stosujemy zapisy ustawy o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska, czyli ograniczamy korzystanie z nieruchomości, za które właścicielom przysługuje nie tylko wykup, jeśli się na niego zgodzą, ale również odszkodowanie. Licząc 600 zł za metr kwadratowy wykup tych działek kosztowałby miasto ok. 6 mln zł – mówiła Małgorzata Mrugała, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK. Dodawała, że na tym terenie obowiązuje już jedna forma ochrony przyrody – jest to teren parków krajobrazowych.

- Chcemy, aby Komisja przyjęła ten projekt uchwały do dalszego procedowania, mając świadomość, że zostanie on skierowany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu zaopiniowania i wtedy podjęte zostaną kolejne kroki związane m.in. z poprawkami do projektu uchwały – mówił radny Jan Stanisław Pietras, przewodniczący Komisji Kształtowania Środowiska, projektodawca uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”. – Nadajmy tej sprawie bieg, tak by jeszcze w tej kadencji mieć szansę na uchwalenie tego użytku, bo każde opóźnienie inne niż 6 marca spowoduje, że wtedy już uchwały w tej kadencji RMK nie przyjmiemy – dodawał radny Łukasz Maślona.

Radni zadecydowali o przyjęciu tego projektu uchwały jako projektu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i procedowania go podczas sesji RMK 6 marca.

Użytek ekologiczny jest jedną z form ochrony przyrody. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.

W Krakowie obecnie znajduje się 18 użytków ekologicznych. Więcej o nich można przeczytać tutaj.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-02-06
Data aktualizacji: 2024-02-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź