Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 204 pasujących obiektów:
Zalew na Zakrzówku powstał w 1990 r. na miejscu dawnego kamieniołomu. Głębokość zalewu, wypełnionego wyjątkowo czystą wodą dochodzi do 32 m! Jak głosi legenda wśród okolicznych urwisk mistrz Twardowski prowadził szkołę magii i czarnoksięstwa. Obecnie wapienne skały przyciągają miłośników wspinaczki, a zalew – nurków. Jednak ze względu na dużą głębokość, nieuregulowane dno i wystające z wody pnie drzew oraz skały obowiązuje tutaj zakaz kąpieli (nagminnie łamany). Część przybrzeżnych terenów należy do prywatnych właścicieli, część do miasta. ...
By uniknąć wywózki do Niemiec, Wojtyła zatrudnił się w Zakładach Sodowych Solvay. W latach 1940-1941 r. pracował w kamieniołomach na Zakrzówku obsługując wagoniki kolejki wąskotorowej do fabryki w Borku Fałęckim. Jednocześnie cały czas uczęszczał na komplety. ...
Mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać uwagi do kilku ważnych planów miejscowych, m.in. dla obszarów: park Zakrzówek, rejon św. Jacka - Twardowskiego, centrum Nowej Huty, Żabiniec Południe, Wzgórze św. Bronisławy II ze starą willową częścią Salwatora
Weź udział  w dzisiejszej (27 marca) akcji sprzątania Zakrzówka! Początek o godzinie 12:00.
Na spotkaniu w sprawie zmian na Zakrzówku władze Krakowa nie ustaliły niczego. Mieszkańcy nie zmienili opinii wyrażanych w dotychczas składanych wnioskach
Zbiornik wodny i tereny do niego bezpośrednio przylegające nie są zagrożone. Obszar ten (aż po ulicę Wyłom) jest kompleksowo chroniony przez dwa plany miejscowe: „Park Zakrzówek" oraz „Zakrzówek Zielna".
Czy krakowski Zakrzówek może zdobyć tytuł jednego z nowych 7 cudów Polski? Wszystko zależy od osób, które wezmą udział w plebiscycie ogłoszonym przez miesięcznik National Geographic Traveler. Zachęcamy do głosowania! Szczegóły: www.7cudow.national-geographic.pl .
Radni uchwalili w środę (9 lipca) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon św. Jacka - Twardowskiego". To krok, który pozwoli miastu rozpocząć realne starania o zamianę terenów z inwestorem, który jest właścicielem połowy zbiornika wodnego na Zakrzówku i przylegającego do niego obszaru. Gmina chce pozyskać te tereny by w przyszłości zagospodarować je i udostępnić mieszkańcom na cele rekreacyjne.
Do Rady Miasta Krakowa wpłynął projekt uchwały autorstwa grupy radnych PiS w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zakrzówek".
Krakowski Zakrzówek zdobył tytuł jednego z nowych 7 cudów Polski w plebiscycie ogłoszonym przez miesięcznik National Geographic Traveler. Wyniki plebiscytu są dostępne na stronie: www.7cudow.national-geographic.pl .