Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O parkach i opłatach za statki

Dyskusja o zmianach regulaminów niektórych parków była m.in. przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury RMK.

Fot. pixabay.com

Projekt uchwały  w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Rzeczny Ogród Płaszów, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku (druk nr 3943) referował radnym Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej. Radny Jan Stanisław Pietras pytał, jaka jest powierzchnia parku oraz chciał wiedzieć, skąd wzięło się w nazwie sformułowanie park rzeczny. Na pierwsze pytanie odpowiedzi udzielił Jacek Bednarz, przewodniczący komisji, przekazując, że teren parku to w sumie ok. 9 ha. Z kolei Łukasz Pawlik powiedział, że park rzeczny pojawił się w nazwie ze względu na historię tego miejsca, kiedyś płynęła tam Wisła. Radny Jacek Bednarz pytał z kolei o zapis w regulaminie dotyczący dokarmiania dzikich zwierząt i jak ma się on do akcji edukacyjnych prowadzonych przez miasto. – W tym akurat parku jest wystarczająca baza naturalna dla funkcjonowania dzikich zwierząt bez pomocy ludzi – odpowiadał Łukasz Pawlik. Radny Bednarz chciał też wiedzieć kto egzekwuje łamanie zapisów regulaminu i jakie są przewidziane kary. – Zajmują się tym straż miejska i policja, a co do wysokości mandatów za wykroczenia to przygotujemy informację w tej sprawie – tłumaczył dyr. Pawlik.

Radni opiniowali też projekt uchwały według druku nr 3956 w sprawie nadania Parkowi Miejskiemu nazwy Park Strzelecki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku. Park znajduje się na działce należącej do Bractwa Kurkowego, a miasto ma umowę użyczenia tego terenu na czas określony – do 31 grudnia 2050 r. W nowym regulaminie znalazł się m.in. zapis o tym, że park jest zamykany na noc. Radny Andrzej Hawranek zawnioskował o przygotowanie na środową sesję zestawienia, które pokaże, jakie zmiany w regulaminach parków zostały wprowadzone w stosunku do poprzednio obowiązujących zapisów.

Opiniowaniu radnych podlegały też projekty uchwał w sprawie: uchylenia uchwały nr LXXV/736/05 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Plant Floriana Nowackiego, Parku Lotników Polskich, Parku im. Stanisława Wyspiańskiego, Parku Ratuszowego, Parku Maćka i Doroty oraz Parku Szwedzkiego oraz uchylająca uchwałę nr LXX/694/97 w sprawie regulaminów korzystania z Plant Krakowskich, Parku Krakowskiego, Parku im. dr H. Jordana, Parku Bednarskiego i Błoń Krakowskich (druk nr 3957); przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 3958) oraz ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2024 (druk nr 3968). Wszystkie opiniowanie podczas posiedzenia komisji projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-02-06
Data aktualizacji: 2024-02-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź