Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 3242 pasujących obiektów:
Kolejny etap przebudowy ulicy Mogilskiej i postępy w budowie estakady dla szybkiego tramwaju - to wszystko było tematem kolejnego posiedzenia Komisji Infrastruktury. Informacje dotyczące działań Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu przedstawił dyrektor jednostki Jerzy Marcinko.
Kraków będzie gospodarzem II Kongresu Infrastruktury Polskiej. Wydarzenie, którego współorganizatorem będzie Miasto Kraków odbędzie się 5 listopada w Centrum ICE Kraków.
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury krakowscy radni debatowali nad działalnością spółki Miejska Infrastruktura. Na obrady zaproszeni zostali m.in. prezes zarządu spółki Piotr Kącki oraz z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel.
Dziennik Polski, tym razem piórem Piotra Tymczaka i Piotra Drabika, ponownie pisze o powołanej Uchwałą Rady Miasta Krakowa, spółce Miejska Infrastruktura. W artykule pt. „Łupią kierowców, a parkingów nie ma” (Dziennik Polski z 16 października) pojawiają się sugestie, że spółka nie realizuje zadań, do których została powołana. Dlatego warto obiektywnie wyjaśnić opinii publicznej, jakie zadania zostały powierzone Miejskiej Infrastrukturze.
Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Rozwoju Miasta Elżbieta Koterba została członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w środę przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.
W marcu odbędą się jeszcze trzy spotkania tematyczne poświęcone tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Krakowa. Będzie na nich mowa o sporcie, infrastrukturze i edukacji – zachęcamy do udziału wszystkich krakowian, którzy chcieliby przedyskutować swoje pomysły lub skonsultować projekty ze specjalistami, którzy zajmują się daną dziedziną.
19 lutego 2018 r. na łamach „Dziennika Polskiego” oraz w jego serwisie internetowym ( http://www.dziennikpolski24.pl/region/wiadomosci-krakow/a/krakow-miliony-z-parkomatow-na-pensje-a-budowa-nowych-parkingow-lezy,12943918/ ) ukazał się materiał dotyczący finansów i działalności spółki Miejska Infrastruktura. Zawiera on wiele nieprawd i nieścisłości, które podważają wiarygodność gazety oraz budzą wątpliwości, jeśli idzie o rzetelność autora.
20 marca w Muzeum Inżynierii Miejskiej odbyła się konferencja „Misja Miasto”. Jej organizatorem był Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Inicjatywa miała na celu wymianę doświadczeń i wiedzy na temat zarządzania infrastrukturą drogową oraz organizacją transportu. Była to druga edycja wydarzenia, w czasie którego koncentrowano się również na wyzwaniach jakimi są: realizacja misji zmierzającej do podniesienia komfortu życia mieszkańców, przy utrzymywaniu dobrego wizerunku jednostki miejskiej i szacunku wobec jej pracowników.
Spółka Miejska Infrastruktura wykryła podczas kontroli nieprawidłowości w rozliczaniu bilonu z parkomatów. Po szczegółowym wyjaśnieniu zwolniony został jeden z pracowników spółki. O sprawie spółka poinformowała prokuraturę.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie intensywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na wsparcie realizacji zadań odbudowy lub budowy nowej infrastruktury sportowej. Najwięcej wniosków jak również umów dotyczących dofinansowania inwestycji związane jest z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W latach 2014-2018 ZIS złożył łącznie 44 wnioski na łączną kwotę 88,7 mln złotych, z czego uzyskał dofinansowanie dla 15 inwestycji na łączną kwotę 35,6 mln złotych. 14 wniosków z naboru ogłoszonego w 2018 roku nadal jest w trakcie oceny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.