Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Monitoring wizyjny i bezpieczeństwo w mieście

Radni z Komisji Praworządności dyskutowali o wpływie monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo w Krakowie.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 maja 2018 r. znajdziemy informacje na temat organizacji i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Powstał on ze środków Gminy Miejskiej Kraków lub z ich udziałem, jak też środków spółek miejskich jednoosobowych i środków spółek miejskich z udziałem Gminy Miejskiej Kraków lub stanowiących majątek Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem jego funkcjonowania jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie poprzez zapewnienie możliwości pełniejszego wykorzystania wyników obserwacji i zapisów, uzyskanych we wszystkich systemach nadzoru wizyjnego wchodzących w jego skład oraz z nim współpracujących, do spraw związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W jego skład wchodzą system nadzoru wizyjnego otwartej przestrzeni publicznej oraz system nadzoru wizyjnego w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i innych miejskich obiektach użyteczności publicznej. A także system nadzoru wizyjnego miejskiej komunikacji publicznej i system nadzoru wizyjnego ruchu drogowego.

W czasie posiedzenia Komisji Przemysław Waśniowski, kierownik referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił radnym prezentację dotyczącą wpływu monitoringu wizyjnego na poprawę bezpieczeństwa w Krakowie.

Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podkreślał, że kwestia monitoringu wizyjnego będzie rozwijana w mieście. Stwierdził również, że są takie miejsca w mieście, które wymagałyby doświetlenia. Dyrektor Klimek przekazał, że miasto stawia też na operatywność wszystkich operatorów monitoringu miejskiego. W tej chwili Straż Miejska Miasta Krakowa zatrudnia 37 pracowników. Bogdan Klimek poinformował radnych, że biorąc pod uwagę wyniki pod względem bezpieczeństwa Kraków wypada bardzo dobrze na tle innych miast w Polsce.

Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele służb mundurowych. - Na bieżąco korzystamy z monitoringu wizyjnego, miejskiego i prywatnego. Nasza praca wskazuje, że monitoring jest bardzo istotny. Tylko jest to taka działalność już wtórna związana z tym że mamy zdarzenie, przestępstwo, mamy wykroczenie, czy zaginięcie. I policjanci korzystają z tego monitoringu nawiązując kontakt z operatorami, i badają trasę poruszania się danej osoby. Jeżeli chodzi o działalność wykrywczą i dowodową monitoring jest bardzo skuteczny i istotny dla nas. Jeżeli chodzi o działalność prewencyjną to jest to związane z ilością osób, które mogą na bieżąco oglądać ten monitoring i nadzorować kwestię bezpieczeństwa w danym rejonie. Można też mówić o inteligentnym monitoringu, który w jakiś sposób weryfikuje monitorowany obszar pod kątem ewentualnych ruchów, intensywności działań. Taki monitoring w sposób automatyczny wskazuje miejsca, gdzie może dochodzić do napaści lub zdarzeń niebezpiecznych – mówił inspektor Zbigniew Nowak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Jerzy Mądrzyk, Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa zwrócił uwagę na pracę operatorów monitoringu Straży Miejskiej, na którą wpływa zarówno rozwój osobowy każdego z operatorów, ale też umiejętność postrzegania zdarzeń i analiza ujawnionych zdarzeń występujących w odpowiednich godzinach, dniach, tygodniach, czy też nasilenie zdarzeń w poszczególnych rejonach. Jerzy Mądrzyk wspomniał, że wszystkie elementy są na bieżąco modyfikowane i obserwowane. Na tej bazie powstaje liczba miejsc, które ten operator winien obserwować, tak aby ta działalność była jeszcze bardziej skuteczna. W 2023 r. miało miejsce 7200 zdarzeń/interwencji. Większość z nich to wykroczenia. Dominuje spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Następnie bezpieczeństwo i porządek w komunikacji miejskiej. Pozostałe to generalnie pomoc osobom bezdomnym, ale zdarzają się też przestępstwa.

 - W zeszłym roku 551 razy przeglądaliśmy monitoring cofając się wstecz i zapisując stosowne nagrania na nośnikach, tak aby je przekazać Policji– dodał Jerzy Mądrzyk, Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

- Państwowa Straż Pożarna nie realizuje monitoringu wizyjnego. Natomiast bardzo często jesteśmy proszeni również przez Policję o udostępnienie materiału zarejestrowanego na kamerach zainstalowanych na naszych budynkach - uzupełniał st. bryg. Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Na bazie przedstawionych informacji radni dyskutowali m.in. o: korzystaniu w przyszłości z możliwości technologicznych sztucznej inteligencji, ilości kamer monitoringu miejskiego, jak też otwartości na nowe rozwiązania w celu sprawdzenia ich przydatności, a co za tym idzie zwiększenia w jeszcze większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańców.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-02-06
Data aktualizacji: 2024-02-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź