Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Z posiedzenia Komisji Infrastruktury

O konsultacjach Strefy Czystego Transportu, zasadności ustawiania słupków blokujących dotychczasowe miejsca do parkowania w Nowej Hucie oraz budowie parkingu Park&Ride Bronowice była m.in. mowa na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Ruszają konsultacje

- 17 marca rozpoczynają się konsultacje w sprawie uchwały o Strefie Czystego Transportu. Musi ona zostać przyjęta do końca 2022 r. – mówił do radnych Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego. Dodawał, że podczas konsultacji wypracowane zostaną konkretne rozwiązania dotyczące SCT oraz harmonogram ich wprowadzania do 2030 r. Zasady oparte zostaną o normy Euro i określą dopuszczalną ilość zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów. Będą wprowadzane stopniowo z okresem przejściowym dla mieszkańców i przedsiębiorców. Jako wsparcie dla mieszkańców, którzy wyrejestrują pojazd z Krakowa przed 1 stycznia 2024 r., proponuje się m.in.: bezpłatny bilet KMK na strefy I-III na 24 miesiące, dopłatę do roweru elektrycznego lub roweru cargo w wysokości 2500 zł, bezpłatny abonament na wynajem długoterminowy roweru elektrycznego na okres 24 miesięcy. Radny Łukasz Sęk pytał, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby przekazywanie dofinansowania w formie bonu, a jej dysponent decydowałby o tym, na co je przeznaczyć. – Jesteśmy otwarci na propozycje, zobaczymy co mieszkańcy i przedsiębiorcy zaproponują podczas konsultacji – mówił dyr. Łukasz Franek. Terminy konsultacji w sprawie SCT.

O słupkach i terminach

Radni dyskutowali też o zasadności ustawiania słupków blokujących dotychczasowe miejsca do parkowania w Nowej Hucie. - W latach 2018-2021 wykonano prawie 200 audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Eksperci wskazywali jak ważne jest zapewnienie wzajemnej widoczności pieszy-kierujący zarówno w dzień, jak i w nocy. Przepisy Prawa o ruchu drogowym mówią, że zabrania się zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Słupki, które obecnie stawiane są w różnych miejscach nie tylko w Nowej Hucie to nie jest eliminacja miejsc do parkowania, a dostosowanie do obowiązujących przepisów – mówił Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Z kolei Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej mówił o drewnianych słupkach montowanych na terenach zielonych, które mają uchronić je przed parkowaniem i rozjeżdżaniem. On również zwracał uwagę, że nie jest to likwidacja miejsc parkingowych, a zabezpieczenie terenów zielonych. Jest ono często przeprowadzane w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. W 2022 r. wykonano montaż słupków w Nowej Hucie na: os. Szkolnym, os. Górali, os. Teatralnym oraz ul. Ignacego Mościckiego. Radna Renata Kucharska mówiła, że słupki montowane w Nowej Hucie są wyjątkowo nieestetyczne, a przecież obowiązują na tym terenie zapisy Parku Kulturowego. – W Parku Kulturowym Stare Miasto funkcjonują słupki stylizowane na stare, ale proszę pamiętać, że koszt ich zakupu jest o wiele większy – mówił dyr. Łukasz Gryga.

Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa przedstawił radnym informację na temat budowy parkingu Park&Ride Bronowice. - Wiemy już, że początkowy termin wykonania, zakładany na kwiecień 2023 r., nie zostanie dotrzymany. Zaawansowanie prac projektowych oceniam na 70 proc., pozwolenie na budowę powinno być na przełomie września i października, a realne zakończenie prac na wiosnę 2024 roku – mówił dyr. Hanczakowski.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia zarządzenia nr 550/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 4 marca 2022 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących wprowadzenia czasowej stawki zerowej opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów obywateli Ukrainy przybyłych do Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. (druk nr 2588) oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 523/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 3 marca 2022 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących wprowadzenia czasowego, bezpłatnego abonamentu postojowego dla obywateli Ukrainy uprawniającego do postoju w obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie (druk nr 2587).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-03-15
Data aktualizacji: 2022-03-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź