Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pozytywnie dla wniosków w trybie Inicjatywy Lokalnej

Rewitalizacja terenów zielonych, aktywizacja dzieci, rodziców i dziadków, spotkania sąsiedzkie oraz promocja krwiodawstwa – te projekty złożone w ramach Inicjatywy Lokalnej pozytywnie opiniowali radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Radni opiniowali 4 wnioski złożone do tego programu przez mieszkańców Krakowa.

Dwa z nich dotyczą rewitalizacji terenu zielonego, który służyć miałby lokalnym społecznościom. Jeden polega na  odnowienia trawnika części ogrodu oraz stworzenia całorocznego ogródka warzywno-owocowo-kwiatowego. Z ogrodu korzystać będą dzieci z Przedszkola nr 110 im. Marii Kownackie, a także Szkoły Podstawowej nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz ich rodzice i dziadkowie. Drugi wniosek związany z odnowieniem terenu zielonego nazwany został „Turecki Zakątek”. Dotyczy terenu położonego w rejonie ul. Tureckiej w Ludwinowie. Projekt ma charakter sąsiedzki, integracyjny. Polega na stworzeniu miejsca do spotkań, pikników i rekreacji. Radny Artur Buszek zwrócił uwagę na wysoką wycenę kosztów tego projektu po stronie wnioskodawców. Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia uspokoił jednak, że przed realizacją zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej wydział merytoryczny urealnia koszty zadania. Radna Alicja Szczepańska poprosiła o przekazanie radnym kilku przykładów wniosków przed i po urealnieniu kosztów.

Wnioski dotyczące akcji krwiodawstwa na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny oraz na terenie całego Krakowa polegają na promocji krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży. Polegać mają m.in. na ogłoszeniu konkursu dla szkół oraz wystawie pokonkursowej. Projekt związany jest ze ścisłą współpracą z Małopolskim Centrum Krwiodawstwa. Radni docenili wagę projektu, u części z nich wątpliwości budził projekt związany z akcją krwiodawstwa dla całego Krakowa. Dyrektor Płoskonka zwracał uwagę, że Inicjatywa Lokalna ma służyć lokalnym społecznościom i zachodzi wątpliwość do realizacji tego zadania w takim trybie.

Podobne wątpliwości miała radna Alicja Szczepańska, zastanawiała się, czy zadanie to nie powinno być realizowane w ramach projektu miejskiego. – Boję się, że stworzymy niebezpieczny precedens, który otworzy drzwi do innych celów, niezgodnych z Inicjatywą Lokalną – mówiła radna Szczepańska, która jednocześnie podkreślała, że sama idea krwiodawstwa jest cenna i warta promocji.

Dyrektor Płoskonka sugerował, że projekt taki mógłby być realizowany np. w formule małych grantów, a brak sformalizowanego charakteru organizacji można rozwiązać rejestrując stowarzyszenie w rejestrze Prezydenta Miasta Krakowa. Jest to uproszczona forma stowarzyszenia, ale daje możliwości starania się o granty.

Mimo wątpliwości związanych z ogólnomiejskim charakterem wniosku dotyczącego akcji krwiodawstwa dla całego Krakowa radni pozytywnie zaopiniowali ten wniosek.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-05-26
Data aktualizacji: 2021-05-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź