Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wielokulturowy Kraków – konkurs na kampanię społeczną

Ogłoszono konkurs na realizację kampanii społecznej, promującej idee różnorodnego i wielokulturowego Krakowa – miasta, w którym żyje i pracuje blisko 10 proc. mieszkańców pochodzących z innych krajów. Akcja potrwa od 15 maja do 15 września, a termin składania ofert upływa 20 kwietnia.

Fot. Jan Graczyński

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres zadań określonych w programie „Otwarty Kraków”, który w 2016 r. przyjęła Rada Miasta Krakowa.

Warunki konkursowe zakładają realizację kampanii społecznej według autorskiego projektu, której celem będzie promocja idei różnorodnego i wielokulturowego Krakowa, obejmującą w szczególności:

 • prezentację dziedzictwa wielokulturowego miasta, prezentację mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie; ich wkładu w rozwój miasta, w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, sąsiedzkiego
 • prezentację organizacji pozarządowych reprezentujących mniejszości narodowe i etniczne lub działające na ich rzecz (sfera pożytku publicznego: działalność na rzecz integracji cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych i języka regionalnego)
 • Prezentację aktywnych cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych działających na rzecz różnorodnego miasta (m.in. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu „Otwarty Kraków”, Krakowscy Ambasadorowie Wielokulturowości)
 • opracowanie i realizację strategii informacyjnej o programie „Otwarty Kraków”, z uwzględnieniem następujących działań prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne:
  • poradnictwo/usługi miejskie (wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych) dla cudzoziemców
  • współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty w sferach: działalność na rzecz integracji cudzoziemców i działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych i języka regionalnego
  • działania kulturalne miasta, realizowane we współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi mieszkającymi w Krakowie
  • działalność naukowo-badawcza wspierana przez miasto w zakresie życia migrantów i ich potrzeb (Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji),
  • prowadzenie kanałów informacyjnych i społecznościowych prezentujących Program „Otwarty Kraków”.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 150 000 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej BIP Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-31
Data aktualizacji: 2021-04-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź