Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 231 pasujących obiektów:
255 ofert złożono w 2010 r. w ramach otwartych konkursów ofert oraz ich kontynuacji. Dotację otrzymało 75 projektów organizacji pozarządowych na łączną kwotę 1 296 600,00 zł, 4 projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, 27 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Dzielnic Miasta Krakowa w ramach „Zadań priorytetowych Dzielnic”.
255 ofert złożono w 2010 r. w ramach otwartych konkursów ofert oraz ich kontynuacji. Dotację otrzymało 75 projektów organizacji pozarządowych na łączną kwotę 1 296 600,00 zł, 4 projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, 27 projektów otrzymało dofinansowanie ze środków Dzielnic Miasta Krakowa w ramach „Zadań priorytetowych Dzielnic”.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym":
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadań publicznych to: „Droga do mistrzostwa", „Sportowy sukces", „Aktywny Kraków", „Mistrzowie w Krakowie". Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2013r o godzinie 15:00.
Prezydent Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", "Przeciwdziałanie narkomanii", "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży".
Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ngo.krakow.pl .
Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.bip.krakow.pl .
Rozpoczęła się XVI edycja organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom. Oferta jest najbardziej atrakcyjna dla osób mieszkających dotychczas w centrum miasta, które nie chcą się przeprowadzać w dalsze rejony Krakowa z uwagi na wieloletnie przywiązanie się do miejsca zamieszkania. Lokale położone w „strefie centrum" zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r.