Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Fot. pixabay

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

 • poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskaże  rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
 • sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Dla kogo ?

 • Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu. 
 • Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Krakowa, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.

Jak się przygotować ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

 • Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 796-420-474 (telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00), 
 • Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
 • Wypełnij oświadczenie
 • Uzyskaj poradę
 • Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

ZOBACZ: lokalizacja punktów oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w roku 2019.

ZOBACZ: lokalizacja innych punktów nieodpłatnego poradnictwa w Gminie Miejskiej Kraków

Pokaż metkę
Autor: MOWiS
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej