Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 39,63 µg/m3 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 10:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 09:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 09:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 09:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 10:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 09:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-08-19 10:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA