Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 28,5 µg/m3 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 08:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18 10:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-17
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA