Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 19,71 µg/m3 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-22 13:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA