Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 14,75 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 04:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA