Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,5 µg/m3 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 09:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 09:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-22 08:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA