Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 40,29 µg/m3 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-21 17:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA