Stan powietrza dobry umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 56,71 µg/m3 PM10 - 67µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 80µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-18 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA