Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 47,25 µg/m3 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 95µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-15 07:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-14
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA