Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 49,88 µg/m3 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 14:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21 09:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA