Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,25 µg/m3 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 01:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 01:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-01-21 00:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA