Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 37,5 µg/m3 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 23:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA