Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 18,86 µg/m3 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 05:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-09-23 04:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA