Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 17 µg/m3 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-24 10:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-23
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA