Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 16,25 µg/m3 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 01:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-22 04:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-21
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA