Stan powietrza zły niekorzystny 255,192,0 bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 bardzo zły 192,0,0 zły 255,0,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,0,0 PM10 - 163,86 µg/m3 PM10 - 113µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 364µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 90µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 234µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 170µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 85µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00 PM10 - 91µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-18 18:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA