Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 36,75 µg/m3 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-19 03:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA