Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 33,14 µg/m3 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 22:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA