Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,88 µg/m3 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-06-18 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA