Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 21,63 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 14:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA