Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 65,13 µg/m3 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 115µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 88µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 66µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 18:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-19 17:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA