Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 15,75 µg/m3 PM10 - 7µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 20:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 9µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-21 21:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA