Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 54,13 µg/m3 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 60µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-24 10:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA