Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 18,38 µg/m3 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 8µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 45µg/m3 Data pomiaru: 2018-05-30 12:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2018-07-15 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA