Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 255,255,0 PM10 - 76 µg/m3 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 150µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 95µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 18:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA