Stan powietrza zły zły 255,0,0 zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 niekorzystny 255,192,0 255,0,0 PM10 - 146,86 µg/m3 PM10 - 162µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00 PM10 - 148µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00 PM10 - 124µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00 PM10 - 167µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-16 23:00 PM10 - 203µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00 PM10 - 125µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 00:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA