Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 34,38 µg/m3 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 58µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 12:00 PM10 - 6µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-12 11:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA