Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 37,63 µg/m3 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 59µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-21 06:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-20
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA