Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 85 µg/m3 PM10 - 91µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 81µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 66µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 91µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 120µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 68µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-23 00:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA