Stan powietrza dobry umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 146,208,80 PM10 - 48,88 µg/m3 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 102µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 09:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00 PM10 - 51µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-13 08:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA