Stan powietrza dostateczny zły 255,0,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 116 µg/m3 PM10 - 143µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 124µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 101µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 115µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 136µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 97µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00 PM10 - 96µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 19:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA