Stan powietrza umiarkowany umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 72,71 µg/m3 PM10 - 87µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 75µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 94µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00 PM10 - 62µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 16:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA