Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 146,208,80 PM10 - 43,13 µg/m3 PM10 - 57µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 34µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-22 12:00 PM10 - 64µg/m3 Data pomiaru: 2019-03-21
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA