Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 26 µg/m3 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-19 09:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA