Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 niekorzystny 255,192,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 41,5 µg/m3 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 92µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 71µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 11:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 10:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA