Stan powietrza zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 niekorzystny 255,192,0 ,, zły 255,0,0 niekorzystny 255,192,0 zły 255,0,0 ,, PM10 - 140,86 µg/m3 PM10 - 166µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 123µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 112µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 141µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 158µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 134µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00 PM10 - 152µg/m3 Data pomiaru: 2019-01-22 02:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA