Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 40,88 µg/m3 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 61µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 03:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-11-15 02:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA