Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 28 µg/m3 PM10 - 14µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-19 15:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-06-18
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA