Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 58,14 µg/m3 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 46µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 78µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00 PM10 - 54µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-20 02:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA