Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 32,71 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 33µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 40µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00 PM10 - 32µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-12 08:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA