Stan powietrza dobry Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 24,88 µg/m3 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-24 10:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-04-23
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA