Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 28,63 µg/m3 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 41µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-24 13:00 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-23
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA