Biuro Prasowe – kontakt

W sprawach związanych z funkcjonowaniem Miasta:

Dariusz Nowak

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krakowa

bi[at]um.krakow.pl

 

W sprawach związanych z Prezydentem Miasta Krakowa:

Monika Chylaszek

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Krakowa

monika.chylaszek[at]um.krakow.pl


Biuro Prasowe

Urząd Miasta Krakowa

pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

e-mail: bi[at]um.krakow.pl

Maciej Grzyb
Dyrektor Biura Prasowego
maciej.grzyb[at]um.krakow.pl

Dariusz Nowak
Kierownik Referatu ds. Informacji Medialnej
dariusz.nowak[at]um.krakow.pl

Iga Chylicka
kultura, turystyka i promocja, Krakowskie Biuro Festiwalowe, plastyk miasta, mieszkalnictwo, budynki komunalne, kontrola wewnętrzna, Urząd Stanu Cywilnego, audyt wewnętrzny, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
iga.chylicka[at]um.krakow.pl

Joanna Dubiel
Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Rady Miasta Krakowa, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, pełnomocnik ds. senioralnych, pełnomocnik ds. rodziny, sprawy społeczne, pomoc społeczna, organizacja i nadzór, ewidencja pojazdów i kierowców
joanna.dubiel[at]um.krakow.pl

Katarzyna Misiewicz
architektura, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, konserwator zabytków, geodezja, skarb, rozwój, centrum dialogu, sprawy administracyjne, rzecznik konsumentów, zieleń, kształtowanie środowiska
katarzyna.misiewicz[at]um.krakow.pl

Kamil Popiela
jakość powietrza, kształtowanie środowiska, Krakowski Holding Komunalny, inwestycje, gospodarka komunalna, planowanie i monitorowanie inwestycji, komunikacja, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, straż miejska, wodociągi, energetyka cieplna, oczyszczanie miasta
kamil.popiela[at]um.krakow.pl

Małgorzata Tabaszewska
edukacja, biuro skarbnika, budżet miasta, finanse, podatki i opłaty, ewidencja i egzekucja administracyjna, obsługa UMK, fundusze europejskie, informatyka, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Grodzki Urząd Pracy, ogród zoologiczny
malgorzata.tabaszewska[at]um.krakow.pl

ochrona zdrowia, szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, żłobki, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, sport, kształtowanie środowiska, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, budżet obywatelski, planowanie przestrzenne, radcy prawni
bi[at]um.krakow.pl


Referat Mediów Miejskich

realizacja Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków" www.krakow.pl i dwutygodnika miejskiego „Kraków.pl”

Margerita Krasnowolska
Kierownik Referatu Mediów Miejskich

Marcin Drobisz, Anna Duda, Beata Klejbuk-Goździalska, Katarzyna Pustułka, Tomasz Róg
magiczny.krakow[at]um.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe