Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

11:00 – konferencja naukowo–techniczna pod patronatem Leszka Bagińskiego – prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Krakowie w ramach 58. „Tygodnia Hydrotechnika i Melioranta”, Dom Technika Sala A pierwsze piętro, ul. Straszewskiego 28

Zastępca Prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel

10:00 – konferencja „Geneza i nurty ideowe harcerstwa”, Celestat, ul. Lubicz 16

Zastępca Prezydenta Krakowa Andrzej Kulig

9:00 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka”, organizowana przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu – Centrum Wystawowo–Konferencyjne, Wawel 5

15:00 – komisja promocji i turystyki, sala Dietla