górne tło

Wielokulturowy Kraków – konkurs na kampanię społeczną

Ogłoszono konkurs na realizację kampanii społecznej, promującej idee różnorodnego i wielokulturowego Krakowa – miasta, w którym żyje i pracuje blisko 10 proc. mieszkańców pochodzących z innych krajów. Akcja potrwa od 15 maja do 15 września, a termin składania ofert upływa 20 kwietnia.

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres zadań określonych w programie „Otwarty Kraków”, który w 2016 r. przyjęła Rada Miasta Krakowa.

Warunki konkursowe zakładają realizację kampanii społecznej według autorskiego projektu, której celem będzie promocja idei różnorodnego i wielokulturowego Krakowa, obejmującą w szczególności:

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 150 000 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej BIP Miasta Krakowa.