Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Po trudnej jesieni spadła liczba pochówków na cmentarzach

W listopadzie i grudniu 2020 r. liczba pogrzebów dokonywanych na krakowskich cmentarzach komunalnych wzrosła na tyle, że termin oczekiwania na pochówek wydłużył się nawet do dwóch tygodni. Obecnie sytuacja stabilizuje się – płynność obsługi pogrzebów nie jest zagrożona, a na termin trzeba czekać od pięciu do siedmiu dni. ZCK zrezygnował więc z organizacji pogrzebów w soboty.

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl
Wiesław Majka / krakow.pl

Dane ze stycznia tego roku pokazują, że liczba pogrzebów spadła o 23 proc. w porównaniu z grudniem 2020 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie odnotował w tym czasie o 186 pochówków mniej. W styczniu 2020 r., czyli przed pandemią, liczba pogrzebów wyniosła 614, natomiast w styczniu 2021 r. była równa 582 (spadek o ok. 5 proc.). Trzeba jednak mieć na uwadze, że w przypadku częściowego zniesienia obostrzeń sytuacja ta może ulec zmianie.

Najtrudniejszym okresem był listopad i grudzień 2020 r. W ciągu zaledwie tygodnia od 2 do 8 listopada odbyło się blisko 180 pochówków – o 44 proc. więcej niż w tym samym tygodniu 2019 roku (125 pogrzebów). W ciągu całego miesiąca nastąpił wzrost liczby pogrzebów o 93,84 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. W grudniu 2020 r. wzrost był również wysoki (o 62,98 proc.).

O ile na pochówek czekało się zazwyczaj maksymalnie do siedmiu dni, o tyle późną jesienią 2020 r. czas ten wydłużył się nawet do dwóch tygodni. Aby zapobiec opóźnieniom przy realizacji pochówków, ZCK zdecydował się wyznaczyć dodatkowe terminy pogrzebów także w soboty, co dotychczas zdarzało się sporadycznie. Obecnie nie ma już takiej potrzeby.

Jak funkcjonują cmentarze i ich obsługa w stanie epidemii?

Wszystkie cmentarze komunalne w Krakowie oraz biura obsługi klientów funkcjonują
w reżimie sanitarnym. Czasowe ograniczenia i zmiany wynikają z konieczności minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2. ZCK prosi więc mieszkańców o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych.

Cmentarze komunalne w okresie jesienno-zimowym są otwarte dla odwiedzających codziennie w godz. od 7.00 do 18.00.

Przebywając na terenie cmentarza, pamiętajmy o:

 • obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego
 • zachowaniu odległości minimum 1,5 m pomiędzy przemieszczającymi się osobami.

Pamiętajmy też, że w obiektach kultu religijnego może się znajdować przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m nie więcej uczestników niż jedna osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Maksymalna ilość osób w tych budynkach przedstawia się następująco:

 • kaplica cmentarza Grębałów, ul. Darwina 1g – do siedmiu osób
 • kaplica cmentarza Podgórskiego, ul. Wapienna 13 – do trzech osób
 • kaplica cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48 – do 12 osób
 • kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48 – do ośmiu osób
 • kaplica cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Reduta – do ośmiu osób
 • sala pożegnań cmentarza Grębałów, ul. Darwina 1g – do dwóch osób
 • sala pożegnań cmentarza Rakowickiego, ul. Rakowicka 26 – do dwóch osób.

ZCK prowadzi bezpośrednią i bieżącą obsługę w poszczególnych biurach obsługi klienta wyłącznie w zakresie:

 • realizacji bieżących pochówków
 • przyjmowania opłat za grób
 • realizacji wniosków dotyczących prac kamieniarskich
 • ekshumacji.

Biura obsługi otwarte są od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

W okresie trwania stanu epidemii wdrożono procedurę umożliwiającą załatwianie spraw związanych z pochowaniem zmarłego bez konieczności osobistej wizyty. Organizatorzy pochowań mogą przesłać pisemną zgodę na pochowanie, a także inne niezbędne do pochowania dokumenty i ustalić termin pogrzebu za pośrednictwem elektronicznych lub innych środków komunikacji – np. e-mail, faks, ePUAP, poczta, kurier, wybrany zakład pogrzebowy. Korespondencję można też zostawić w specjalnej skrzynce znajdującej się przy wejściu do biura obsługi klienta.

Sprawy związane z budową grobu murowanego realizowane są na podstawie pisemnego wniosku. O terminie podpisania umowy ZCK będzie informował w sposób wskazany we wniosku.

Pozostałe sprawy (np. informacje dotyczące miejsca pochowania zmarłego, wniosek
o regulację stanu prawnego, składanie dyspozycji, pełnomocnictw oraz pozostałych wniosków itp.) powinny być załatwiane drogą telefoniczną, pisemną, elektroniczną lub poprzez pozostawienie wiadomości w skrzynkach na korespondencję znajdujących się przy wejściach do budynków ZCK, w których prowadzona jest obsługa klienta. Składanie dyspozycji na wypadek śmierci, tj. wskazanie osoby, która w przyszłości ma przejąć prawo do decydowania o grobie murowanym / niszy urnowej,  lub wskazanie osób, które mają prawo być pochowane w grobie / niszy, także możliwe jest bez konieczności osobistej wizyty w biurze obsługi.

W przypadku wizyty osobistej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Każdej osobie wchodzącej do budynków ZCK mierzona jest temperatura ciała. Osoby z temperaturą ciała równą lub wyższą niż 37,5 °C oraz osoby, które odmówią pomiaru, nie zostaną wpuszczone do budynku.

ZCK zachęca do wnoszenia opłat za groby przelewem lub przekazem na poniższy numer rachunku bankowego:

 • numer konta: 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516
 • numer konta IBAN: PL 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516
 • kod SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Kontakt:

Rejon I Rakowice, ul. Rakowicka 26 (cmentarze: Bronowice, Mydlniki, Rakowicki): tel.: 12 619 99 12, 12 619 99 13,12 619 99 14, 12 619 99 15,12 619 99 26,12 619 99 10; faks: 12 619-99-90; e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze, ul. Wapienna 13 (cmentarze: Kobierzyn-Lubostroń, Maki Czerwone, Nowy Podgórski, Stary Podgórski, Prokocim, Pychowice Wola Duchacka): tel.: 12 656 17 25; tel./faks: 12 656 25 23; e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice): tel.: 12 410 65 50; tel./faks: 12 410 65 62; e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV cmentarz Grębałów: tel. 12 645 31 14; tel./faks: 12 645 44 34; e-mail: cichy@zck-krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-02-05
Data aktualizacji: 2021-02-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat