Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 859 pasujących obiektów:
Cmentarz, zwany Nowym, założony został w 1800 r. i powiększony w 1836 r. o dalszy kawałek przyległego terenu. Kilkukrotnie powiększany, w okresie międzywojennym przestał jednak wystarczać, w związku z tym w 1926 r. gmina żydowska zakupiła grunt na terenie podkrakowskiej wsi Wola Duchacka pod kolejną nekropolię. W czasie okupacji niemieckiej cmentarz został poważnie zniszczony, uporządkowany po 1957 r. Wobec całkowitego zniszczenia cmentarza na Woli Duchackiej, do dziś jest czynnym cmentarzem żydowskim. Spoczywają tu najznakomitsi Żydzi krakowscy, m.in. malarz Maurycy Gottlieb oraz w...
Cmentarz przy synagodze Remu należy do najstarszych zabytków żydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce. Czynny był od XVI do XIX w., a sporadyczne pochówki zdarzały się na nim do połowy XIX w. Poważnie zniszczony w czasie II wojny światowej, został odnowiony w 2. połowie lat 50. XX w. Uszkodzenia były jednak na tyle duże, że nie odzyskał w pełni swego pierwotnego charakteru. Odnaleziono około 700 nagrobków, większość z nich nie znajduje się jednak w miejscach pochówku. Uszkodzone macewy wkomponowano w mur wokół cmentarza. Wiele z nich ma bowiem ogromną wartość historyczną i artystyczną.<...
Cmentarz, zwany Nowym, założony został w 1800 r. i powiększony w 1836 r. o dalszy kawałek przyległego terenu. Kilkukrotnie powiększany, w okresie międzywojennym przestał jednak wystarczać, w związku z czym w 1926 r. gmina żydowska zakupiła grunt na terenie podkrakowskiej wsi Wola Duchacka pod kolejny cmentarz, który został poświęcony 6 kwietnia 1932 r. W czasie okupacji niemieckiej cmentarz został poważnie zniszczony, uporządkowany po 1957 r. Wobec całkowitego zniszczenia cmentarza na Woli Duchackiej, do dziś jest czynnym cmentarzem żydowskim. Spoczywają tu najznakomitsi Żydzi krakows...
Grób rodziny Wojtyłów znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego, założonej w 1920 r. Spoczęły w nim ciała jego matki Emilii, zmarłej kiedy Karol miał 9 lat, ojca oraz brata Edmunda. W 2005 r. na Rakowicach odsłonięto pomnik Jana Pawła II autorstwa prof. Czesława Dźwigaja.   ...
Warto wędrować dalej do góry ulicą św. Bronisławy i aleją Waszyngtona aż do Cmentarza Salwatorskiego. To niewielka, ale bardzo ważna dla Krakowa nekropolia, na której miejsce wiecznego spoczynku znalazło wielu znamienitych krakowian, wśród nich m.in. reżyser Andrzej Wajda i pisarz Stanisław Lem. Cmentarz Salwa...</div> </div> </div> <div class=
Dziś, w dzień Wszystkich Świętych asystenci osób starszych pomagali na przystankach koło cmentarza Rakowickiego. Pomoc dla seniorów to element  unijnego projektu AENEAS.
Ustalono terminy dyżurów konsultacyjnych w sprawie budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich wraz ze spopielarnią zwłok. Spotkania odbędą się w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ulicy Praskiej 52.
Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy cmentarza komunalnego w Podgórkach Tynieckich wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią. Dziś (30 listopada, wtorek) o godz. 17 odbędzie się dyżur w tej sprawie w Siedzinie Rady Dzielnicy VIII (ul. Praska 52).
Dzisiaj (7 grudnia, wtorek) o godz. 17. w siedzibie Rady Dzielnicy VIII odbędzie się kolejny dyżur konsultacyjny w sprawie budowy nowego miejskiego cmentarza w Podgórkach Tynieckich.
We wtorek, 14 grudnia, w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ulicy Praskiej  52, w godzinach od 17.00 do 19.00 odbędzie się dyżur konsultacyjny w sprawie budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.