Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przyjdź na dyskusję o kolejnym planie

Do 21 września trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Hamernia”. We wtorek, 15 września odbędzie się dyskusja publiczna, w czasie której miejscy planiści odpowiedzą na pytania zainteresowanych dokumentem.

Fot. bip.krakow.pl

Plan obejmuje ponad 90 ha powierzchni. Jego głównym celem jest ustalenie warunków kształtowania nowej zabudowy oraz przestrzeni publicznych w oparciu o przyjętą w studium politykę, a dodatkowo także utrwalenie tradycyjnego charakteru willowej dzielnicy i ustalenie warunków jej zachowania i uzupełnienia zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz utrzymanie i ochrona cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenów zieleni w sąsiedztwie rzeki Rudawy.

Dyskusja odbędzie się 15 września o godz. 16.00 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 października - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl.

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-09-14
Data aktualizacji: 2020-09-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź