Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O inicjatywie lokalnej na komisji

Co to jest inicjatywa lokalna? Kto może wnioskować o środki z tego zadania? Jakie są kryteria oceny? O tym wszystkim dyskutowali radni z Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Fot. ©tookapic.com/pawelkadysz

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy mogą składać wnioski w zakresie działalności: wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, działania na rzecz mniejszości narodowych, kultury i sztuki, nauki, turystyki, ekologii, porządku publicznego, czy rewitalizacji.

Wnioski, z opinią właściwej rady dzielnicy, rozpatruje Prezydent Miasta Krakowa. Zanim to jednak nastąpi, wniosek przekazywany jest do zaopiniowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Wnioski oceniane są na podstawie konkretnych kryteriów. Są nimi: celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, wkładu pracy społecznej w realizację zadania, pozytywna opinia rady dzielnicy skutkuje dodatkowymi punktami. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wniosek wynosi 100. Wnioski poniżej 60 punktów nie są realizowane.

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r. wynosi  100 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania puli dostępnych środków.

- W 2019 złożono 23 wnioski o realizację inicjatywy, z czego 12 zostało pomyślnie zrealizowane. W roku 2020 do 25 czerwca wpłynęło 13 wniosków -  informowała radnych Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMK.

Przewodniczącego Komisji Artura Buszka szczególnie interesowały kwestie finansowe. Dopytywał, jak  weryfikowane są koszty przedstawione przez wnioskodawców. Sugerował również, by każda realizacja w ramach inicjatywy lokalnej była opatrzona czytelną informacją, że zadanie było finansowane właśnie z tych środków. 

– Jest określona procedura, jak analizować kosztorysy. W procedurze znajduje się punktacja. Im większy wkład finansowy, tym większa liczba punktów. To pokazuje przygotowanie i zaangażowanie wnioskodawców –  tłumaczyła Elżbieta Kois-Żurek.

Radni mieli także okazję zapoznać się z jednym z wniosków złożonych w 2020 r. w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek Ratowanie Ogrodu na Salwatorze przed suszą 2020 przewiduje budowę studni głębinowej wraz przyłączem oraz zapewnienie stałego dostępu do wody użytkowej oraz pitnej na terenie Ogrodu Społecznego Salwator, nasadzenia nowych roślin, edukację mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki wodnej, rewitalizację terenów zielonych. Projekt ma charakter długoterminowy. Wkład pracy społecznej wyceniony został na 14 tys. 100 zł, rzeczowy na 2 tys. 400, natomiast całkowity koszt po stronie Gminy Miejskiej Kraków wyniesie 13 tys. 500 zł. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wyniesie 30 tys. złotych.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek w ramach Inicjatywy Lokalnej Ratowanie Ogrodu na Salwatorze przed suszą 2020.

Więcej o inicjatywie lokalnej można przeczytać tutaj.

Kolejna Komisja odbędzie się w trybie korespondencyjnym.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-07-01
Data aktualizacji: 2020-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź