Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Odmrażanie procedur planistycznych

24 maja nastąpiło podjęcie procedur planistycznych, dotyczących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uległy one zawieszeniu 31 marca na skutek zapisów ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Fot. pixabay.com

Chodzi o pięć sporządzanych aktualnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Azory – zachód”, „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”, „Górka Narodowa – os. Gotyk”, „Kleparz” oraz „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka”.

W przypadku dokumentów opracowywanych dla obszarów „Azory – zachód” i „Rybitwy – rejon ul. Golikówka” do 1 czerwca został wydłużony termin składania uwag. Dłużej – do 10 lipca – potrwa z kolei wyłożenie do publicznego wglądu projektów trzech pozostałych projektów. Uwagi do nich będzie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca, a dyskusje publiczne odbędą się w Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych w następujących terminach:

  • „Górka Narodowa – os. Gotyk”  2 lipca 2020 r., godz. 16.00,
  • „Kleparz” – 7 lipca, godz. 15.30,
  • „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C” – 9 lipca, godz. 15.30.

Jeśli chodzi o zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją to bezpośredni kontakt i obsługa zainteresowanych będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41 pracuje w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekty planów dostępne są też tutaj.

Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-05-25
Data aktualizacji: 2020-05-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź