Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Odmrażanie procedur planistycznych

24 maja nastąpiło podjęcie procedur planistycznych, dotyczących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uległy one zawieszeniu 31 marca na skutek zapisów ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Chodzi o pięć sporządzanych aktualnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Azory – zachód”, „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C”, „Górka Narodowa – os. Gotyk”, „Kleparz” oraz „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka”.

W przypadku dokumentów opracowywanych dla obszarów „Azory – zachód” i „Rybitwy – rejon ul. Golikówka” do 1 czerwca został wydłużony termin składania uwag. Dłużej – do 10 lipca – potrwa z kolei wyłożenie do publicznego wglądu projektów trzech pozostałych projektów. Uwagi do nich będzie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca, a dyskusje publiczne odbędą się w Sali Obrad przy pl. Wszystkich Świętych w następujących terminach:

  • „Górka Narodowa – os. Gotyk”  2 lipca 2020 r., godz. 16.00,
  • „Kleparz” – 7 lipca, godz. 15.30,
  • „Centrum Nowej Huty II – część A, B, C” – 9 lipca, godz. 15.30.

Jeśli chodzi o zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją to bezpośredni kontakt i obsługa zainteresowanych będzie odbywać się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Mogilskiej 41 pracuje w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekty planów dostępne są też tutaj.

Uwagi – własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: Joanna Korta
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat