Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Opinie na komisji planowania przestrzennego korespondencyjnie

Pozytywne opinie dla projektów uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do społeczności Climate-KIC wydane zostały podczas korespondencyjnego posiedzenia Komisji Planowania i Ochrony Środowiska, które odbyło się 27 kwietnia.

Fot. Jan Graczyński

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj-Zaborze'' – druk nr 1142.

Kolejny projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich radnych to przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka" – druk nr 1168.

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC – druk nr 1175.

Podczas tego głosowania radni nie byli tak jednomyślni, jak w przypadku wcześniejszych. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię, ale za głosowało 8 radnych, a 6 głosowało przeciw.

Radny Michał Drewnicki głosując przeciwko przystąpieniu miasta do społeczności Climate-KIC zwrócił uwagę, że Kraków powinien szukać oszczędności, a nie przystępować do kolejnych organizacji.
- Prezydent zaproponował likwidację Młodzieżowych Domów Kultury w imię domniemanych oszczędności, a równocześnie zaproponował nowy wydatek. Uważam, że powinniśmy wstrzymać się z przystępowaniem do tej inicjatywy – argumentował radny.

Climate-KIC2 jest największym europejskim stowarzyszeniem podejmującym tematykę zmian klimatycznych. Zrzesza samorządy, instytuty naukowe i badawcze, uczelnie, biznes, organizacje pozarządowe. Misją Climate-KIC jest zapewnienie jak najlepszej współpracy tych organizacji, skutkującej innowacjami systemowymi na rzecz ochrony klimatu i łagodzenia skutków będących następstwem jego zmian.

Projektodawca w uzasadnieniu do uchwały argumentuje, że przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do społeczności Climate-KIC pozwoli m.in. na dostęp do grantów, autorskich programów i projektów Climate-KIC a Kraków stanie się częścią społeczności innowacji i wiedzy, do której należy ponad 370 podmiotów rożnego typu.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Ewelina Garbacka-Kalemba
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2020-04-28
Data aktualizacji: 2020-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź