Poprawa bezpieczeństwa pieszych

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury radni wysłuchali informacji na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

- W zeszłym roku na drogach zarządzanych przez Prezydenta w wypadkach komunikacyjnych zginęło 11 osób. (..) To co możemy zrobić, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie w 100 proc. zapobiec wypadkom, to możemy wpływać na elementy infrastruktury, które poprawią bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. Mamy tutaj trzy rodzaje rozwiązań: zmiana parametrów geometrycznych drogi, poprawa widoczności i poprawa oświetlenia – informował  Łukasz Gryga, Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.

We wszystkich wytycznych inwestycyjnych znajdują się obowiązkowe doświetlenia rejonu przejść dla pieszych. Chcemy, by znak informacyjny „przejście dla pieszych” był lepiej widoczny, np. poprzez fluorescencyjne wyróżnienie oznakowania. Łukasz Gryga podkreślił, że aby te działania były skuteczne, należy je wprowadzić na wszystkich przejściach. Inne zabiegi poprawiające bezpieczeństwo to program doświetlania przejść dla pieszych w taki sposób, aby pieszy był widoczny już  z daleka, nie tylko na samym przejściu, ale także przy dojściu do niego.

Centralny Port Komunikacyjny

Podczas posiedzenia przestawiono także informację Prezydenta Miasta Krakowa na temat opinii do studium lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego zakładającego m.in. budowę nowej linii kolejowej nr 111 i 113.

- Miasto co do zasady we wrześniu 2019 roku pozytywnie zaopiniowało koncepcję budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z tym infrastruktury – aczkolwiek nie była ona jeszcze wtedy określona (tj. we wrześniu 2019 r – red.), widząc w tym szansę na zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta, co zgodne jest z celami strategicznymi Krakowa – informował Piotr Wierzchosławski, zastępca dyrektora Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji. - 10 lutego zaczęły się pierwsze konsultacje w sprawie inwestycji CPK. Na terenie Krakowa zaproponowano cztery możliwe przebiegi linii kolejowej nr 113. Dwa warianty kolidują z planowanymi inwestycjami miejskimi - przede wszystkim z Trasą Wolbromską i z linią tramwajową na Górkę Narodową. W obszarze oddziaływania znajdują się także linie tramwajowe: Cichy Kącik-Azory i Krowodrza Górka-Azory. Tutaj opinia miasta jest jednoznacznie negatywna. Pozostałe warianty są zbyt ogólne, żeby móc się do nich odnieść, dlatego poprosiliśmy o ich uszczegółowienie – wyjaśniał radnym Piotr Wierzchosławski.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.  Zmiana w statucie dotyczy wprowadzenia pod zarządzanie Zarządu Transportu Publicznego parkingów typu Parkuj i Jedź.

Pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także