Budżet przyjęty – czyli podsumowanie 32. sesji RMK

35 podjętych uchwał, 10 projektów procedowanych podczas pierwszego czytania, obrady trwające 8,5 godziny – tak wygląda statystyka 32., ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Krakowa.

Budżet przyjęty – czyli podsumowanie  32. sesji RMK
Fot. Tom Rollauer Fotografie

Radni przyjęli dwa najważniejsze miejskie dokumenty  – budżet Krakowa na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa. Do budżetu na przyszły rok autopoprawką Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzone zostały poprawki radnych. Dotyczą one m.in.: wprowadzenia „Programu modernizacji dróg” (20 mln zł); programu budowy parkingów osiedlowych (2 mln zł); zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenów zieleni Krakowa (2,5 mln zł); zwiększenie wydatków na parki kieszonkowe (2,5 mln zł); zwiększenie środków na rewitalizację boisk przyszkolnych (2,1 mln zł); zwiększenie środków na program budowy chodników (2 mln zł).

Projekt budżetu na 2020 r.

Autopoprawka prezydenta

Radni przyjęli też dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry” oraz „Strzelnica – Sikornik” oraz projekty  uchwał zakładające zmiany w budżecie na 2019 r. Zagłosowali również za projektem uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola nr 31, Szkoły Podstawowej nr 13 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 – przy ul. ks. Józefa Meiera.

Podczas ostatniej w tym roku sesji podjęta też została uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także