Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 205 pasujących obiektów:
Dwie dyskusje, na temat sytuacji w teatrze Bagatela oraz w sprawie ewentualnego wygaszenia wielkiego pieca w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie, 34 podjęte uchwały oraz 3 rezolucje, 11 projektów uchwał procedowanych podczas pierwszych czytań, dwa odrzucone projekty uchwał – tak w liczbach przedstawia się 29. sesja RMK.
Ustanowienie medalu pamiątkowego XXX-lecia odrodzenia samorządu, ochrona drzew w Krakowie, konsultacje społeczne w sprawie sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Mikołaja Kopernika – to tylko niektóre z projektów uchwał znajdujących się w porządku obrad 33. sesji RMK. Pierwsza w 2020 r. sesja odbędzie się w środę 8 stycznia. Początek o godz. 10:00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
W środę, 19 lutego o godz. 10 w Sali Obrad RMK rozpocznie się 97. zwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa podczas której radni poznają wyniki konsultacji w sprawie ograniczenia handlu w Wigilię,  Wielki Piątek oraz niedziele, a po niej o godz. 16 rozpocznie się 98., tym razem nadzwyczajna sesja rady zwołana na wniosek grupy radnych.
W najbliższą środę, o godz.10:00 rozpocznie 12. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad, który obejmuje 41 punktów znalazły się projekty uchwał dotyczące planów miejscowych, wyznaczenia religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć, ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadaczy Karty Krakowskiej, czy programu „Nie marnuję, jedzenie szanuję”, czyli zakupu lodówek w ramach food-sharingu.
W piątek, 20 marca na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa radni zapoznają się z projektem uchwały zmieniającej zasady Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Konieczne do wprowadzenia zmiany są m.in. wynikiem nowych zasad gospodarowania odpadami, regulowanych przez prawo krajowe.
Wczoraj (5 czerwca, środa) została zwołana uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa dla uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego oraz w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem.
10 września (środa) o godz. 10:00 rozpocznie się 114. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 38 punktów.
data: poniedziałek, 1 grudnia godzina: 16.00 miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 1 grudnia (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali Obrad przy placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się 1. sesja rozpoczynająca VII kadencję Rady Miasta Krakowa. Podczas sesji radni złożą ślubowanie, wybiorą też przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących.
16. sesja Rady Miasta Krakowa trwała ponad 4 godziny. Radni podjęli 14 uchwał, a 4 uchwały procedowali podczas pierwszych czytań.
Na dzisiejszej sesji obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej”.