Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Inwestycje infrastrukturalne w projekcie budżetu na 2020 rok

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej, dotacje dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych – tym m.in. zajmowali się radni podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Fot. Jan Graczyński
Jan Graczyński

- Jeśli chodzi o projekt budżetu na 2020 rok i merytoryczny zakres działania Komisji  Infrastruktury, to w punkcie Transport i łączność na wydatki ogółem zaplanowano kwotę 1 mld 334 mln zł,  z czego  na wydatki bieżące 764 mln zł, a na wydatki inwestycyjne 570 mln zł – mówiła Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa.

Radny Jacek Bednarz zwrócił uwagę na duży wzrost cen na rynku, zarówno kosztów pracy, jak i energii. - Możemy się spodziewać wzrostu kosztów wykonawczych i realizacyjnych i mimo zakładanych 4 proc. wzrostu na wydatki inwestycyjne może się okazać, że i tak realnie będzie mniej pieniędzy w budżecie. Radny Bednarz pytał również o kwestię środków na bieżące utrzymanie - jak ich wysokość będzie się przekładać na bieżące utrzymanie dróg i chodników.

- Dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa absolutnym priorytetem jest utrzymanie infrastruktury torowej ze względu na jej znaczenie w systemie transportu. Zakładamy, że [w związku ze wspomnianym wzrostem cen – red.] znacząco może zostać ograniczony program napraw nakładkowych i remontów chodników – mówił Marcin Hanczakowski, dyrektor ZDMK.

Radny Grzegorz Stawowy pytał o kwestię rozpoczęcia budowy tramwaju na Górkę Narodową. – W budżecie na to zadanie zaplanowane jest 154 mln zł. Czy budowa ruszy w przyszłym roku? – dopytywał radny.

- Obecnie zakończone jest postępowanie powtórnej oceny oddziaływania na środowisko. Wydział Architektury i Urbanistyki będzie musiał uzyskać od Ministra Infrastruktury odstępstwa od przepisów obowiązujących od 13 września 2019 r., zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zakładamy, że pod koniec I kwartału przyszłego roku decyzja powinna zostać wydana – mówił p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, Łukasz Szewczyk.

Radny Stawowy zwrócił uwagę również na fakt, że w budżecie nie znalazła się pozycja dotycząca  budowy dodatkowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

- W tej chwili nie ma wyznaczonej żadnej lokalizacji dla takiego punktu – mówiła Violetta Zyguła z Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Radny Łukasz Sęk dopytywał o informacje odnośnie przebudowy ulicy Kocmyrzowskiej.

- Jesteśmy w trakcie rozmów z wykonawcą w sprawie przedstawienia nowego harmonogramu prac projektowych – mówił Łukasz Szewczyk.

Projekt uchwały budżetowej  jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uzyskały pozytywnej opinii radnych.

Komisja zajęła się także opiniowaniem projektów w sprawach:

- określenia na rok 2019 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo-konserwatorskie muru od strony południowej cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na cmentarzu Rakowickim i cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków;

- ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2020 roku;

- zmiany uchwały nr VIII/69/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych;

-  udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Studium poprawy zewnętrznej dostępności i obsługi komunikacyjnej terenów Międzynarodowego Portu Lotniczego  im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.;

- ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Wszystkie projekty uzyskały opinie pozytywne.

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Ewelina Garbacka-Kalemba
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat