Więcej lasów

W maju 2016 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę kierunkową w sprawie opracowania programu zwiększenia lesistości na terenie Gminy Miejskiej Kraków z 4 do 8 procent. Podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska radnym został przedstawiony efekt tej uchwały - Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040.

Więcej lasów
Fot. pixabay.com

Na terenie Krakowa mamy ponad 1377 ha lasów, co stanowi nieco ponad 4 procent powierzchni naszego miasta. W tym: 270 ha to Lasy Państwowe, 166 ha - prywatne, 500 ha - lasy komunalne i Skarbu Państwa zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Las Wolski to kolejne 400 ha. Jak Kraków wygląda na tle innych miast? Lasy stanowią ponad 7 proc. powierzchni Wrocławia, Warszawy – 13 procent, Gdańska – 17, a Katowic - 39 procent (dzięki zalesieniu hałd). Warto jednak zaznaczyć, że Kraków nie posiada na swoim terenie znaczących ilości Lasów Państwowych, jak to ma miejsce w przypadku innych miast.

Powiatowy Program Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040 przewiduje zwiększenie terenów leśnych o co najmniej 1430 ha (dodatkowo 200 ha to grunty rezerwowe). Przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej prezentując Program tłumaczyli, że pomimo, iż jest on gotowy od niedawna, to prace nad zwiększeniem lesistości trwają już od ponad dwóch lat. Początkowo dotyczyły głownie poprawy jakości lasów. Natomiast od 2018 roku Zarząd skupia się na zwiększeniu powierzchni lasów w naszym mieście.

W 2018 r. zalesiono 3 ha, wiosną  2019 r. - 10 ha. Jesienią planowane jest posadzenie kolejnych 10 ha lasów (łącznie w 2019 r. powstanie 20 ha terenów leśnych, głównie w Nowej Hucie). W 2020 roku planowane jest zalesienie kolejnych 20 ha. Zalesienia obejmować będą przede wszystkim obrzeża całego Krakowa, natomiast najwięcej lasów powstanie w Witkowicach i Nowej Hucie.

Warto zaznaczyć, że część lasów powstanie poprzez zmianę kwalifikacji gruntów. W ten sposób w 2019 r. zaliczonych do lasów zostanie 150 ha terenów, a w 2020 r. kolejne 50.  W sumie z planowanego zwiększenia o 1430 ha lasów do 2040 r., 574 ha to będzie zmiana klasyfikacji gruntów. Natomiast 856 ha lasów zostanie posadzonych od zera.

Radni głównie dopytywali o zwiększenie lesistości w poszczególnych rejonach Krakowa. Mapy z planami zalesiania można przejrzeć tutaj. Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały.

Radni dyskutowali także nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Zarządu Zieleni Miejskiej. Z projektem uchwały można zapoznać się  tutaj. Najpoważniejsze zmiany dotyczą  zwiększenia kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej w zakresie ochrony własności nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) oraz umożliwienia nabywania przez ZZM nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w celu realizacji przedsięwzięć statutowych, w szczególności związanych z ochroną i zagospodarowaniem zieleni w mieście.

Radni wyrażali obawy, że przy tak skomplikowanych czynnościach, jak ochrona nieruchomości gminy przed np. sprawami o zasiedzenie, czy ewentualne zakupy nieruchomości pod tereny zielone mogą odciągnąć Zarząd Zieleni Miejskiej od podstawowego celu w jakim powstał, czyli dbania o zieleń w mieście. Radni argumentowali, że Zarząd Zieleni Miejskiej będzie musiał zatrudnić do obsługi tych zadań wykwalifikowanych w tym temacie pracowników. Ostatecznie jednak Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzta Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także