Radni udzielili Prezydentowi absolutorium

Dwie sesje Rady Miasta Krakowa – 19. i 20. trwały w sumie prawie 10 godzin. Radni podjęli 31 uchwał, a 6 procedowali podczas pierwszych czytań.  Przyjęli też jedną rezolucję. Wśród podjętych uchwał są te najważniejsze, dotyczące udzielenia Prezydentowi absolutorium za 2018 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz udzielenia Prezydentowi wotum zaufania.
 

Radni udzielili Prezydentowi absolutorium
Fot. Magdalena Bartlewicz

Przed podjęciem tych wyżej wymienionych uchwał radni odbyli dyskusję nad Raportem o Stanie Gminy.

Podczas zwykłej sesji radni podjęli szereg uchwał kierunkowych do Prezydenta oraz według projektów uchwał złożonych przez grupy radnych oraz komisję. Pośród nich znalazły się projekty uchwał w sprawie: ustalenia kierunków działania dla Prezydenta w zakresie powołania „Komisji Nocnego Burmistrza”; zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym; poprawy ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczeń medycznych; ustalenia kierunków działań dla Prezydenta w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego (projekt uchwały autorstwa Komisji Dialogu Obywatelskiego).

Radni podjęli rezolucję w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego. Natomiast projekt uchwały autorstwa grupy radnych w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie został przez radnych odesłany do projektodawcy.

Podsumowanie 19. sesji RMK

Podsumowanie 20. sesji RMK

Pokaż metkę
Autor: (MB)
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także