Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Podyskutujmy o planie dla „Kleparza”

W Wydziale Planowania Przestrzennego i na stronie internetowej bip.krakow.pl można się zapoznać z propozycjami miejskich planistów dla „Kleparza”. O projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym blisko 80 ha będzie można porozmawiać już w czwartek, 6 czerwca w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. Początek spotkania o godz. 16.00.

Fot. bip.krakow.pl

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazu miejskiego. Ma charakter ochronny i porządkujący. Jest ważny dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta”. Dzielnice śródmiejskie tj. Kleparz skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją będzie dostępny do wglądu do wtorku, 18 czerwca (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4, a także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w:

  • poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 10.00–12.00
  • wtorki: 13.00–15.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-06-05
Data aktualizacji: 2019-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź