Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Czas na wnioski do kolejnych planów

Wydział Planowania Przestrzennego rozpoczął prace nad dwoma kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – „Kombinat” i „Łowińskiego”. Termin składania wniosków do nich mija 14 czerwca.

Fot. bip.krakow.pl

Ponad 900 ha położonych w Dzielnicy XVIII obejmie przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kombinat”, który ma pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi on przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji terenów poprzemysłowych, wpłynie na zasady modernizacji istniejących zakładów przemysłowych, a także stworzy możliwości rozwoju założeń związanych z projektem strategicznym „Kraków–Nowa Huta Przyszłości”. Dynamiczny rozwój oraz zmiana dominującej funkcji przemysłowej i produkcyjnej, jak również przebudowa ul. Igołomskiej wraz z realizacją kolejnych etapów projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” stanowić będzie impuls do rozwoju tego rejonu miasta.

Przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji ma umożliwić także plan miejscowy obszaru „Łowińskiego”, który obejmuje 250 ha terenu. Ich rozwój jest w znacznym stopniu zdeterminowany przez działalność huty i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w jej otoczeniu.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. - własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można składać:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przypomnijmy, obecnie w Krakowie obowiązuje 190 planów miejscowych, które pokrywają 63,3% powierzchni miasta. Trwają prace nad kolejnymi 57 dokumentami.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-05-06
Data aktualizacji: 2019-05-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź