Żydowski Kazimierz

arielKrakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym, został bowiem uksztaltowany przez bliskie, kilka wieków trwające sąsiedztwo chrześcijansko-żydowskie. Żydzi, którzy  pojawili się na Kazimierzu w 2 połowie XIV w., do pierwszych lat XIX w. mieszkali tam na terenie odrębnego "żydowskiego miasta", którego granice przebiegały z grubsza wzdłuż dzisiejszych ulic Miodowej, św. Wawrzyńca, Wąskiej, Józefa i Bożego Ciała. Było ono autonomiczną enklawą rządzoną przez rabinów i obieralną starszyznę, mającą nad sobą tylko władzę króla, sprawowaną w jego imieniu przez wojewodę krakowskiego.

Dopiero w ciągu XIX w. i pierwszych dekad XX w. ludność żydowska stopniowo zdominowała cały Kazimierz, podobnie zresztą jak i sąsiednią dzielnicę Stradom. W 2 połowie XIX w. Żydzi wzięli szeroki udział w rozbudowie dzielnicy jako inwestorzy, przedsiębiorcy budowlani i architekci. Ich aktywność społeczna i ekonomiczna została w pełni wyzwolona dzięki przyznaniu im w 1867 r. równych praw obywatelskich. Asymilująca się kulturowo inteligencja żydowska, coraz częściej decydowała się na zamieszkanie poza Kazimierzem.

Przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie mieszkało ponad 64 tysiące Żydów, tj. ok. 25 % ogółu jego ludności. Do 1939 r. Żydzi stworzyli w mieście dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, służącą realizacji interesów i aspiracji mniejszości. Powstawała ona głównie na Kazimierzu, który do końca okresu międzywojennego pozostał wybitnie żydowską dzielnicą Krakowa i naturalną bazą społeczną większości żydowskich organizacji i instytucji. Działały tam partie polityczne wszelkich odcieni, reprezentujące ludność żydowską w polskim parlamencie, organizacje oświatowe, charytatywne, kulturalne, artystyczne i sportowe. Na Kazimierzu koncentrowało się wreszcie życie religijne krakowskich Żydów. Modlili się oni w sześciu dużych synagogach ortodoksyjnych (Starej, Remu, Wysokiej, Izaaka, Poppera i Kupa) i w synagodze postępowej, czyli w tzw. Templu na Podbrzeziu, które utrzymywała Gmina, a także w wielu domach modlitwy należących do rozmaitych stowarzyszeń religijnych i osób prywatnych.

Przypominamy warte upamietnienia miejsca związane z przeszłością żydowskiej społeczności naszego miasta.

Znajdź
Nazwa Kategoria
Dom modlitwy Bne Emuna - Centrum Kultury Żydowskiej
ul.Meiselsa 17 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Dom modlitwy Bractwa Psalmowego
ul.Meiselsa 18 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Dom modlitwy Kowea Itim le-Tora
ul.Józefa 42 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Dom modlitwy Salomona Deichesa
ul.Brzozowa 6 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Dom modlitwy Szejrit Bne Emuna
ul.Bocheńska 4 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Dom Mordechaja Gebirtiga
ul.Joselewicza 5 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Gimnazjum Hebrajskie
ul.Brzozowa 5 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Gmach Zarządu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie
ul.Krakowska 41 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Nowy cmentarz
ul.Miodowa 55 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Okrąglak
Plac Nowy Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Stary cmentarz przy synagodze Remu
ul.Szeroka 40 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Synagoga Izaaka Jakubowicza
ul.Kupa 16 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Synagoga Poppera
ul.Szeroka 16 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Synagoga Postępowa
ul.Miodowa 24 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Synagoga Remu
ul.Szeroka 40 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Synagoga Wysoka
ul.Józefa 38 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Szkoła ludowa Cheder Iwri i gimnazjum Tachkemoni
ul.Miodowa 26 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Szkoła Rzemiosł
ul.Podbrzezie 3 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Talmud Tora
ul.Estery 6 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Teatr Żydowski
ul.Bocheńska 7 Kraków
Żydowski Kazimierz Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych