Żydowski Kazimierz

ariel

Krakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym, ukształtowanym przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Żydzi pojawili się na Kazimierzu w połowie XIV w. i do początku XIX w. mieszkali na terenie odrębnego „żydowskiego miasta", znajdującego się wzdłuż dzisiejszych ulic Miodowej, św. Wawrzyńca, Wąskiej, Józefa i Bożego Ciała. Była to autonomicznie rządzona przez rabinów enklawa: nad sobą mieli tylko króla, w którego imieniu władzę sprawował wojewoda krakowski.

Od przełomu XIX w. i XX w. ludność żydowska stopniowo zaczęła zajmować cały Kazimierz i sąsiednią dzielnicę Stradom. Od końca XIX w. Żydzi brali tez czynny udział w rozbudowie dzielnicy jako inwestorzy, przedsiębiorcy budowlani i architekci. Aktywność społeczną i ekonomiczną umożliwiło im przyznanie w latach 60. XIX w. równych praw obywatelskich. Dzięki temu inteligencja żydowska chętniej asymilowała się kulturowo i decydowała się na zamieszkanie poza Kazimierzem.

Przed II wojną światową w Krakowie mieszkało ponad 64 tysiące Żydów (jedna czwarta ludności miasta). Do 1939 r. Żydzi stworzyli dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, realizującą interesy i aspiracje mniejszości. Powstawała ona głównie na Kazimierzu, który w międzywojniu pozostawał dzielnicą wybitnie żydowską i naturalną bazą społeczną dla większości żydowskich organizacji i instytucji. Działały tam partie polityczne wszelkich odcieni, reprezentujące ludność żydowską w polskim parlamencie, organizacje oświatowe, charytatywne, kulturalne, artystyczne i sportowe. Na Kazimierzu koncentrowało się też życie religijne krakowskich Żydów. Modlili się oni w sześciu dużych synagogach ortodoksyjnych (Starej, Remu, Wysokiej, Izaaka, Poppera i Kupa) oraz w synagodze Postępowej (Tempel). Utrzymywała je gmina żydowska, działało również wiele domów modlitwy, należących do rozmaitych stowarzyszeń religijnych i osób prywatnych.

Przypominamy warte upamiętnienia miejsca związane z przeszłością żydowskiej społeczności naszego miasta.

Nazwa Kategoria
Cmentarz Nowy
ul. Miodowa 55 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom Mordechaja Gebirtiga
ul. Joselewicza 5 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom modlitwy Bne Emuna – Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Meiselsa 17 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom modlitwy Bractwa Psalmowego
ul. Meiselsa 18 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom modlitwy Koba Itim l'Tora
ul. Józefa 42 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom modlitwy Salomona Deichesa
ul. Brzozowa 6 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Dom modlitwy Szejrit Bne Emuna
ul. Bocheńska 4 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Gimnazjum Hebrajskie
ul. Brzozowa 5 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Gmach Zarządu Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Krakowie
ul. Krakowska 41 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Mykwa
ul. Szeroka 6 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Okrąglak
Plac Nowy Krak
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Stary cmentarz przy synagodze Remu
ul. Szeroka 40 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Izaaka Jakubowicza
ul. Kupa 16 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Kupa
ul. Warszauera 8 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Postępowa
ul. Miodowa 24 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Synagoga Wysoka
ul. Józefa 38 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Szkoła Rzemiosł
ul. Podbrzezie 3 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Szkoła ludowa Cheder Iwri i gimnazjum Tachkemoni
ul. Miodowa 26 Kraków
Zabytki żydowskie Pokaż na mapie
Lista Twoich koszyków
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych