Przewodnicy miejscy

Przewodnicy miejscy
Fot. Magiczny Kraków

Przewodnicy


9 lipca 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zmiany objęły świadczenie usług przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829)

Ww. ustawa, w zakresie ustawy o usługach turystycznych, weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014r.
Kto może być przewodnikiem turystycznym miejskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.196) przewodnikiem miejskim może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe