Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przebudowa placu Bohaterów Getta

Realizacja: 2005
Koszt: 14 mln zł.

8 grudnia 2005 otwarty został przebudowany Plac Bohaterów Getta. Zrealizowana inwestycja w sposób symboliczny upamiętnia tragiczne losy Ludzi Getta. Projekt przebudowy Placu Bohaterów Getta (wcześniej Plac Zgody) stał się przedmiotem ogólnopolskiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, ogłoszonego w 2003 roku przez Gminę Kraków. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-przestrzennego zagospodarowania terenu placu Zgody wraz z otoczeniem, w którym wyrażona miał być pamięć historii miejsca.

Od autorów koncepcji oczekiwano sformułowania zasad przestrzennej obudowy placu, uczytelnienia jego wnętrza, pokazania sposobu kształtowania nawierzchni placu, wyposażenia w elementy małej architektury i zieleni oraz wpisania założeń ideowych konkursu w koncepcję miejsca.

Autorem zwycięskiego projektu zostało Biuro Projektowe Lewicki & Łatak. Umowa na projekt została podpisana 16 lipca 2004 (kwota 264.740 zł). Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla Zarządu Dróg i Komunikacji (Przebudowa Placu Bohaterów Getta w Krakowie za-kresie: zagospodarowania terenu, przebudowy przejścia podziemnego, przebudowy istniejącego budynku dworca autobusowego, malej architektury oraz infrastruktury technicznej) wydana została 8 lutego 2005 roku i z dniem 5 marca stała się osta-teczną. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę - konsorcjum firm Budostal 5 / RDM Śródmieście - który rozpoczął prace 14 lipca 2005 roku (umowa na kwotę 12 099 542,72 zł).


Zobacz galerię


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność

Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
Przebudowa placu Bohaterów Getta
pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-11-23
Data aktualizacji: 2012-02-13
Powrót