Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Parkingi podziemne

Pierwszy taki w Polsce - Parking podziemny pod placem Na Groblach

Centrum Krakowa wzbogaciło się o pierwszy dwupoziomowy podziemny parking, mieszczący 600 samochodów osobowych. Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu i Starego Miasta, będzie służyć zarówno mieszkańcom Krakowa, jak i turystom.

Parking podziemny pod placem Na Groblach jest pierwszym obiektem w Polsce budowanym w systemie koncesji, udzielanej przez Gminę partnerowi prywatnemu. Oznacza to, że prywatny partner pokrywa w całości koszt zaprojektowania i budowy parkingu na terenie należącym do Gminy, a w zamian za jego wybudowanie będzie go użytkować przez określony czas.

Prace rozbiórkowe i ziemne rozpoczęły się w 2007 roku. W 2008 roku zakończono prace konstrukcyjne stanu surowego parkingu i rozpoczęły się prace wykończeniowe. Wjazd na parking i wyjazd z niego zlokalizowano od strony ul. Powiśle. Wjazd na parking oraz wyjście główne oraz znajduje się od strony ul. Powiśle i prowadzi w kierunku Wawelu i Bulwarów Wiślanych. Przy wejściu głównym do garażu znajduje się fontanny oraz inne elementy małej architektury. Z kolei ci, którzy swe kroki zamierzają skierować w stronę Starego Miasta, powinni korzystać z wyjścia od strony Liceum Nowodworskiego i Plant. By dostać się na poziom ulicy, można korzystać zarówno ze schodów, jak i z windy. Wewnątrz parkingu przewidziano instalację kierowania do wolnych miejsc postojowych.

Całość inwestycji to nie tylko budowa samego parkingu podziemnego. Objęła ona także odbudowę kompleksu boisk sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, który istniał na Placu Na Groblach przed rozpoczęciem inwestycji. W 2009 wybudowany został nowy budynek zaplecza Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na stropie parkingu. W miejscu starego pawilonu, powstał nowoczesny budynek, stanowiący zaplecze sportowe z szatniami, salą do tenisa stołowego mogącą pełnić również rolę niewielkiej sali konferencyjnej, pokojami nauczycielskimi, pokojem sędziowskim, magazynem na sprzęt sportowy, pomieszczeniami technicznymi i administracyjno-biurowymi. Na terenie ośrodka odtworzono boiska i bieżnie, a wokół nich zaprojektowano tereny zielone. Otaczające Plac na Groblach drzewa zostały wkomponowane w projekt zagospodarowania terenu. Młodzież ma do dyspozycji nowe boiska do siatkówki i piłki nożnej, oraz 400-metrową bieżnię poliuretanową. Po obu stronach bieżni wybudowano niewielkie trybuny dla kibiców.

Parking podziemny pod placem Na Groblach to pierwsza z kilku planowanych w Krakowie tego typu inwestycji. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjętego Uchwałą nr XII/87/03 RMK z dnia 16 kwietnia 2003 roku inwestycje parkingowe wewnątrz II obwodnicy miejskiej za główny cel mają przywrócenie ciągom komunikacyjnym funkcji ciągów pieszych z uzupełniającą rolą komunikacji publicznej. Budowa parkingów jest także ukierunkowana na eliminację parkowania przyulicznego. Kolejne miejskie parkingi podziemne planowane są w rejonie Nowego Kleparza oraz Muzeum Narodowego, gdzie istniejący parking naziemny będzie zlikwidowany, a przestrzeń publiczna przed gmachem zagospodarowana jako "Park Muzeum". Obecnie Miasto stara się również o uzyskanie decyzji wz dla kolejnych lokalizacji: w dzielnicy Stare Miasto pod Placem Biskupim oraz przy skrzyżowaniu ul. Dielta i Starowiślnej, a także w Podgórzu, na tyłach obiektów Klubu Sportowego KS Korona.


Pobierz:

Ulotkę informacyjną "Dwupoziomowy parking podziemny pod pl. Na Groblach" [pdf]

Mapkę parkingów w centrum Krakowa [pdf]


Zobacz galerię


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność

1
1
19
19
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
2
2
1
19
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
2
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Nowak
Data publikacji: 2012-02-14
Data aktualizacji: 2012-02-14
Powrót