Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Radni Krakowa zapoznali się z uchwałą w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020.

Projekt Strategii definiuje najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wskazuje obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wy¬tyczne dla wdrażania planowanych zadań w dziedzinach: wspieranie rodziny; organizacja pieczy zastępczej; wsparcie osób niepełnosprawnych; zdrowie psychiczne; profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; aktywność i integracja społeczna seniorów; wsparcie osób bezdomnych; promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu; wsparcie osób z problemem ubóstwa; rewitalizacja społeczna.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-11-19
Data aktualizacji: 2015-11-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź