Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uwagi do Studium

Mieszkańcy zgłosili już około 1600 uwag do Studium. Apeluję o zgłaszanie kolejnych, ale proszę by były konkretne i precyzyjnie, a nie ogólnie wskazywały problem. Chcielibyśmy rozpatrzyć je w ciągu miesiąca. Jeśli będzie ich więcej, np. pięć tysięcy, to uchwalenie Studium może się przesunąć, a chcielibyśmy przyjąć ten dokument na początku przyszłego roku.

Jestem wdzięczna organizacjom, że podtrzymują nastrój pracy nad Studium wśród mieszkańców. Liczę, że nie chodzi tutaj o sparaliżowanie prac nad tym dokumentem. Moje obawy wzbudziła strona www.cafeszafe.com, której autorzy nawołując do składania uwag posługują się nieprawdziwymi informacjami, wprowadzając tym samym mieszkańców w błąd.

90 procent dotychczas złożonych uwag dotyczy indywidualnych spraw. Najczęściej chodzi o powiększenie terenów pod zabudowę. Ale chronimy również zieleń. Nie może być jednak tak, że każdy teren dziś wolny od zabudowy ma zostać zachowany w stanie istniejącym. Miasto musi się rozwijać. Np. teren Fortu Bronowice nie zostanie zabudowany, ale obszary w dalszej okolicy za zgodą Konserwatora Zabytków planujemy przeznaczyć pod zabudowę. Pamiętajmy też o właścicielach terenów, którzy chcą na nich inwestować.

Ogródki działkowe, które mają status rodzinnych zostaną zachowane. Fakt, popełniliśmy błąd w sprawie ogrodu Na Zakolu Wisły, ale sprawa już została wyjaśniona. Bagry również nie zostaną zabudowane.

Niektóre uwagi wynikają z pewnego nieporozumienia. Otóż Studium jest dokumentem planistycznym, który ze względu na skalę 1:25000 nie określa precyzyjnie funkcji dla każdej działki odrębnie, jak to czyni plan zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000. Dlatego też ważne jest czytanie zapisów ustaleń Studium, czyli części tekstowej. Przykładowo, jeśli w Studium jest wyznaczony obszar o wiodącej funkcji „MW" na rysunku oznaczony kolorem brązowym, to w części tekstowej znajdziemy zapisy uszczegóławiające o gabarytach obiektów, wskaźnikach powierzchni biologicznie czynnej tj. terenach zielonych, usługach towarzyszących, drogach, placach, przestrzeniach publicznych itd. Takich informacji nie uzyskamy analizując jedynie rysunek Studium.

Podam tutaj przykład terenu przed starym Pewexem przy ul. Królewskiej, który na rysunku Studium znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a w zapisach - "Kierunki zmian w strukturze przestrzennej" jest uszczegółowione jego konkretne przeznaczenie cyt. "Teren parkingu przy ul. Królewskiej pomiędzy al. Kijowską, a ul. Nowowiejską do przekształcenia w kierunku reprezentacyjnej przestrzeni publicznej - placu miejskiego tzw. Rynku Krowoderskiego z garażem podziemnym."

Jeszcze raz zachęcam do składnia przemyślanych uwag do Studium.

Elżbieta Koterba

Zastępca Prezydenta Krakowa

ds.  Rozwoju Miasta

pokaż metkę
Autor: ELŻBIETA KOTERBA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-08-14
Data aktualizacji: 2013-08-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź