Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Aktywizować wykluczonych

Przedstawiciele fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych byli gośćmi radnych podczas posiedzenia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Zapoznali ich ze stanem prac nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Lokalnej.

Biuro Inicjatyw Społecznych to fundacja, której misją jest budzenie aktywności obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. To temat oczywiście ściśle związany z rozwojem ekonomii społecznej. Przedstawicielki fundacji podkreślały, że Kraków jest jedną z gmin, w których jest najwięcej podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też fundacja tworzy program, tak aby gmina efektywnie współpracowała z tymi podmiotami. Bardzo ważnym celem opracowanym w programie ma być nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami wspierania ekonomii społecznej, w taki sposób, by miasto nie ponosiło dodatkowych kosztów. Drugim celem ma być powołanie krakowskiej grupy podmiotów ekonomii społecznej. Bardzo istotna ma być również polityka Urzędu Miasta Krakowa wobec podmiotów ekonomii społecznej.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider przyznał, że ekonomia społeczna, mimo że łamie zasadę konkurencyjności, jest potrzebna. Bardzo dobrze wspiera aktywizację osób wykluczonych. Przewodniczący Kośmider zastanawiał się jednak jak utrzymać zasadę konkurencyjności na poziomie samych jednostek ekonomii społecznej. Radni zastanawiali się również nad tym, w jakim stopniu w projekt zaangażować się będzie musiała Gmina Kraków.

Przedstawicielki Biura Inicjatyw Społecznych zapowiedziały kontynuowanie tworzenia programu i powrót na któreś z posiedzeń komisji, by przedłożyć całościowe opracowanie przedsięwzięcia.

Komisja zajęła się również sprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach użytkowych położonych w rejonie Placu Centralnego. Jako, że najemcy tych lokali najwięcej uwag mieli do konserwatora oraz plastyka miejskiego, a także do przedstawicieli Wydziału Mieszkalnictwa, komisja postanowiła zaprosić te osoby na kolejne posiedzenie i wrócić do sprawy.

Komisja pozytywnie zaopiniowała szereg projektów uchwał dotyczących sprzedaży lokali znajdujących się w jej zasobach.

Na kolejne posiedzenie komisja przeniosła opinie dotyczące: projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami użytkowymi po byłym motelu Krak, położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego nr 99.

Na kolejne posiedzenie przeniesiono również opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

pokaż metkę
Autor: BŁAŻEJ SIEKIERKA
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-05-09
Data aktualizacji: 2013-05-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź