Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Przyjdź porozmawiać o studium

Dziś (23 kwietnia, wtorek) w Artetece  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbędzie się kolejne z cyklu spotkań  będących elementem konsultacji społecznych w sprawie sporządzanej zmiany Studium.  O tym jak powinno rozwijać się miasto będzie można podyskutować od godz. 17:30 (Arteteka I piętro, wejście od ul. Szujskiego). W spotkaniu weźmie udział Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba.

Tematem jutrzejszego spotkania będzie ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego w mieście. Organizatorem cyklu jest Fundacja Aktywnych Obywateli imienia Józefa Dietla oraz Gmina Miejska Kraków. Gospodarzem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Przypomnijmy, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy będący podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te z kolei określają zasady kształtowania przestrzeni w mieście. Opracowywane plany miejscowe muszą  być zgodne  z  ustaleniami  zawartymi  w  Studium, które obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument  nie spełnia już tego warunku, dlatego też po dokonaniu jego oceny pod kątem aktualności podjęto decyzję o konieczności jego zmiany.

Pracuje nad tym zespół pod kierownictwem arch. Elżbiety Koterby - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta. Pracom towarzyszy szereg pozaustawowych konsultacji z przedstawicielami wielu środowisk.  W styczniu z roboczym projektem Studium zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac.

Miasto zamierza skierować projekt do uchwalenia przez Radę Miasta  jeszcze w tym roku.  Zanim to nastąpi, projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu. Wówczas uwagi będą mogli zgłaszać mieszkańcy.

pokaż metkę
Autor: KINGA SADOWSKA
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-04-22
Data aktualizacji: 2013-04-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź