Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ciepłe mieszkanie: dotacje dla wspólnot mieszkaniowych

Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej czy sporządzenie audytu energetycznego to przykładowe zadania, na jakie wspólnoty mieszkaniowe mogą otrzymać dotację w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. 12 lipca rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie tego dofinansowania, który potrwa do 2 sierpnia.

Fot. materiały prasowe

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez ulepszenie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program jest realizowany ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie przekazywanych przez Gminę Miejską Kraków wspólnotom mieszkaniowym. Zgodnie z zasadami programu, wspólnoty, które realizują spełniające warunki dofinansowania przedsięwzięcie, powinny obejmować od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

Na jakie zadania może być udzielona dotacja?

Wsparciem objęte będą takie przedsięwzięcia jak:

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
  • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Dodatkowo za koszt kwalifikowany może zostać uznane sporządzenie dokumentacji: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy ornitologiczna i chiropterologiczna, w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie programu.

Dofinansowanie nie obejmuje wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła.

Kto może ubiegać się o dotację?

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

Wysokość dotacji?

Maksymalna kwota dotacji wynosi 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 150 tys. zł. Ewentualnie prowadzona działalność gospodarcza w budynku nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku i będzie wpływała na wysokość dofinansowania (proporcjonalne pomniejszanie).

Więcej informacji o naborze można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można także uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.40–15.30, a w piątek w godz. 7.30–15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w dokumentacji programu „Ciepłe mieszkanie”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Müller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-05
Data aktualizacji: 2024-07-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź