Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1164 pasujących obiektów:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zachęca kluby sportowe do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach otwartego konkursu pn.: „Szkolenie klubowe reprezentantów Małopolski do finałów ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. 
3 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyjął około 1800 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych świadczeniami PFRON, MOPS uruchomił w dniu 3 stycznia już o godzinie 7.00 11 stanowisk, w których przyjmowane były wnioski. Wszystkie osoby, które zgłosiły się tego dnia do MOPS z wnioskiem, zostały obsłużone.
„Ten dokument to ważny krok na drodze do budowy krakowskiej ekospalarni odpadów" – mówił Prezydent Miasta Jacek Majchrowski po podpisaniu umowy na unijne dofinansowanie projektu „Program Gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie".
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowanie do świadczeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jesteś właścicielem obiektu wpisanych do rejestru zabytków i planujesz jego remont w 2013 roku? Złóż wniosek o dofinansowanie prac z budżetu Miasta Krakowa. Masz czas do 30 września br.
Jeszcze tylko do 30 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd". Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. Wsparcie otrzyma 119 samorządów. Gmina Miejska Kraków otrzyma dotację w wysokości 262 000 zł.
Do 4 września 2015 r. szkoły będą przyjmować wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna". Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, których dochód nie pozwala na całkowite sfinansowanie zakupu podręczników, mających trudną sytuację rodzinną lub wychowującym niepełnosprawne dziecko. 
Krakowskie muzea otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 57 mln na projekty o wartości ponad 82 mln. zł w ramach VIII osi priorytetowej  "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury " Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
To dobra informacja dla pasażerów. We wtorek, 6 grudnia przedstawiciele MPK podpisali umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie zakupu 35 niskopodłogowych tramwajów o długości 32-35 metrów, które trafią do Krakowa w latach 2019-2020.