Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Jak wygląda Dzienna Placówka Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych? Co zapewnia swoim pacjentom Miejskie Centrum Opieki? Jakie potrzeby i zadania stoją przed placówką? O tym dyskutowano podczas posiedzenia dwóch komisji Rady Miasta Krakowa – Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej.

Fot. UMK

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Pieczę nad pacjentami sprawuje kadra medyczna wszechstronnie wykształconych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i dietetyczek. W Centrum z pacjentami pracuje zespół psychologów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych. Radni mieli okazję zobaczyć najnowsze budynki Dziennej Placówki Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej. Są to miejsca, które zapewniają opiekę i zajęcia dla osób starszych lub niesamodzielnych w ciągu dnia, umożliwiając ich rodzinom powrót do pracy lub innych obowiązków. W tym czasie osoby te mogą się rehabilitować czy korzystać z konsultacji ze specjalistami. Zwiedzali zarówno budynki, jak i teren przyległy, na którym w przyszłości planowane są kolejne inwestycje. Radnych interesowały właśnie plany na przyszłość i zadania, jakie stawia przed sobą MCO. – Planujemy rozbudowę pawilonu nr 1 oraz budowę nowego budynku z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zarówno byłyby to świadczenia opiekuńczo-leczniczo psychiatryczne dla dorosłych, jak i opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży na I i II poziomie referencyjnym – mówił Łukasz Bartkowicz dyrektor MCO. W tym momencie toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. W tej sprawie Komisja Polityki Społecznej i Senioralnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla MCO w kwocie 300 tys. zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w  związku z planowaną przebudową oraz budową.

Ponadto pozytywną opinię otrzymał również projekt uchwały dotyczący zmian personalnych w składzie Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki. Jest to spowodowane wnioskiem wojewody w tej sprawie.

Radni z Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej również opiniowali dwa projekty uchwał. Każdy z nich otrzymał pozytywną opinię komisji. Pierwszy dotyczy przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń meningokokowych typu B wśród dzieci w wieku od 2 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, na lata 2024 - 2026”. Drugi zaś nałożenia na Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie obowiązku wykonania w 2024 roku zadania pn. „Pokonajmy raka - bezpłatne badania krwi” w zakresie realizacji badań markerów nowotworowych, przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-07-03
Data aktualizacji: 2024-07-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź