Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozbudowa miejskiej infrastruktury

Informacja na temat realizacji programu budowy chodników, wypłata bonu energetycznego, program remontów nakładkowych ulic to zagadnienia nad którymi obradowali radni z Komisji Infrastruktury.

Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Okres zrealizowania programu budowy chodników obejmuje lata 2021 – 2025. Realizowane są zadania ogólnomiejskie, dzielnicowe, również w ramach Igrzysk Europejskich. Celem jest wykonanie łącznie ok. 20 km nowych ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie wykonano ok. 4,1 km nowych ciągów pieszych oraz ok. 2,5 km utwardzeń poboczy w ramach bieżącego utrzymania. Wykonano dodatkowo 1,2 km nowych chodników w ramach środków z Igrzysk Europejskich na podstawie opracowanej  w ramach programu dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji jest dodatkowo ok. 1,6 km nowych ciągów pieszych. A w trakcie opracowana jest dokumentacja dla ok. 13 km ciągów pieszych. W ramach inwestycji polegających na budowie chodników, wykonywane są następujące elementy infrastruktury: oświetlenie, odwodnienie, nowe przejścia dla pieszych, kanały technologiczne, zmiany w organizacji ruchu, dodatkowe elementy zapewniające bezpieczeństwo, doświetlenie nowych oraz istniejących przejść dla pieszych. W 2024 r. w ramach programu planuje się wykonanie bieżącego utrzymania ok. 0,6 km utwardzeń poboczy oraz remontów w lokalizacjach: al. Kijowska, ul. Bronowicka (dwa odcinki), ul. Kadrówki, ul. Ingardena, ul. Ivo Andricia, ul. Łużycka. W latach 2022-2023 w ramach programu bieżącego utrzymania wykonano ok. 2,5 km utwardzeń poboczy oraz remontów w lokalizacjach: ul. Brzechwy, ul. Witosa, ul. Taklińskiego, ul. Zawiła, os. Centrum, ul. Bałuckiego, ul. Siewna, ul. Balicka, ul. Poległych w Krzesławicach.

Radni wysłuchali także informacji na temat realizacji programu remontów nakładkowych ulic. Program nakładkowy przewidziany na lata 2022-2025 zawiera wykaz ulic znajdujących się w osiemnastu dzielnicach, które wymagają remontów nakładkowych. Oszacowany koszt realizacji tego programu to ok. 180 mln zł. Budżet przewidywany na ok. 20 mln rocznie. W 2024 roku będą realizowane zadania dotyczące programu modernizacji dróg, utrzymania dróg i zadań powierzonych z dzielnic i budżetu obywatelskiego.

Temat realizacji zadania dotyczącego wypłaty bonu energetycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego był kolejnym tematem poruszonym przez radnych. - Jest to kolejne świadczenie, które ma rekompensować podwyżki cen, w szczególności podwyżki cen energii. Od 2022 roku był podatek osłonowy, dodatek elektryczny, zwrot kwoty VAT, tzw. dodatek gazowy, dodatek węglowy. Bon energetyczny jest to jedyne świadczenie, które będzie przysługiwać mieszkańcom Krakowa w II półroczu tego roku - mówił Tadeusz Czarny, zastępca dyrektora Krakowskiego Centrum Świadczeń.

Wnioski w sprawie wypłaty bonu można składać tylko w sierpniu i wrześniu. Jest to świadczenie dla mniej zamożnych mieszkańców, gdyż obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 zł na osobę dla gospodarstw liczniejszych. Przy czym ta kwota to dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz dodatek dochodowy. Jeżeli, w gospodarstwie domowym podstawowym wpisanym do ewidencji źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, ten dodatek przysługuje w wysokości dwukrotnie wyższej, między 600 zł a 1200 zł. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, jeżeli dochód za rok ubiegły minimalnie przekracza ten próg to o tę  kwotę przekroczenia pomniejszane jest świadczenie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w  sprawie zmieniającej uchwałę nr CXII/3038/23 w sprawie honorowania w Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów kolejowych (druk nr 118); w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z obiektu terminala autobusowo-tramwajowego Park&Ride „Górka Narodowa”, w tym poczekalni i punktu obsługi podróżnych, położonego przy ul. Papierni Prądnickich 1 w Krakowie (druk nr 122) oraz zmieniającej uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (druk nr 123). Radni z Komisji Infrastruktury przyjęli także plan pracy Komisji na 2024 rok.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-07-02
Data aktualizacji: 2024-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź