Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ile kosztuje sport w Krakowie?

Wydatki na sport poniesione przez Gminę Miejską Kraków i informacje na temat konkursu projektów dla klubów sportowych to główne punkty posiedzenia Komisji Sportu.

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS

Posiedzenie było w całości poświęcone działaniom skierowanym w 2023 r. na wzmocnienie aktywności sportowej mieszkańców Krakowa oraz polepszenie infrastruktury sportowej. Renata Tchórzewska, zastępca dyrektora Wydziału Budżetu Miasta poinformowała, że wykonanie zadań w obszarze kultury fizycznej za rok 2023 wyniosło ok. 401 mln zł, co stanowi 99,18% wykonania planu, w tym na wydatki bieżące kwota wyniosła ok. 135 mln zł (98,8% wykonania planu), a na wydatkowe majątkowe ok. 266 mln zł (99,3% wykonania planu). Radny Maciej Michałowski zapytał o trzy największe sukcesy w obszarze kultury fizycznej i sportu  za ubiegły rok. Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, p.o. Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej stwierdziła, że 2023 rok obfitował w wydarzenia i inwestycje sportowe, m.in. odbyły się Igrzyska Europejskie oraz 20. edycja Cracovia Maraton, wykonano modernizację stadionu Wisły i toru kajakowego, oddano także trzy hale sportowe, kilkanaście boisk i basen. Podkreśliła również, że Kraków znajduje się ścisłej czołówce polskich miast inwestujących najwięcej w infrastrukturę sportową. Radny Rafał Zawiślak poprosił o sporządzenie sprawozdania dotyczącego działań związanych z organizacją Igrzysk Europejskich i dostarczenie go członkom Komisji Sportu. Po zapoznaniu się z informacjami z Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Wydziału Budżetu Miasta radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023 w zakresie działania Komisji.

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisji, Barbara Mikołajczyk, zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania Sportu w Zarządzie Infrastruktury Sportowej przedstawiła informację na temat „Konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 roku”. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu projektów wyniosła 2,9 mln złotych. Złożono 117 wniosków, pozytywnie zweryfikowano 109. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych na konkurs (poziom zabezpieczenia środków budżetowych w stosunku do łącznej kwoty dotacji wnioskowanej przez kluby sportowe wyniosła 27,06%), Komisja konkursowa nie wskazała proponowanej kwoty dotacji dla wniosków poniżej progu punktowego 50 pkt. Ostatecznie dotacją zostało objętych 76 wniosków. Barbara Mikołajczyk przedstawiła również informację o dwóch konkursach ogłoszonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie sportu na rok 2024, przeprowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, na kwotę ok. 2mln 973 tys zł. Łączna kwota dotacji dla klubów sportowych w roku 2024 wynosi 5 mln 873 tys. zł.

Członkowie Komisji Sportu pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2023 r. (druk nr 78) oraz przyjęli plan pracy komisji na rok 2024.

Uczestniczący w posiedzeniu komisji Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Łukasz Sęk zapewnił o woli ścisłej współpracy i zaproponował pierwszą wspólną inicjatywę Urzędu Miasta Krakowa  i Rady Miasta Krakowa, jaką jest utworzenie drużyny sportowej i uczestnictwo w imprezach charytatywnych, organizowanych przez krakowskie organizacje sportowe.

pokaż metkę
Autor: Agnieszka Biernacka-Szpunar
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-19
Data aktualizacji: 2024-06-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź