Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budżet gminy pod kontrolą

Komisja Budżetowa i Finansów rozpatrzyła 22 projekty uchwał, zaopiniowała pozytywnie 19 oraz wydała opinie dla 7 wniosków w sprawie nabycia działek ewidencyjnych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

Fot. pixabay.com

Radni z Komisji Budżetowej i Finansów zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2023 (druk nr 104) oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium za rok 2023 dla Prezydenta Miasta Krakowa (druk nr 105). Są to projekty przygotowywane prze Komisję Rewizyjną. Komisja wydała także pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2023 r. (druk nr 78).

Radni opiniowali także projekty uchwał dotyczące m.in.: zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 wg druku nr 75 z autopoprawką oraz druku nr 111; zmiany uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami (druk nr 77 z autopoprawką). Wszystkie wymienione druki otrzymały pozytywną opinię komisji. Również pozytywnie radni zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę nr C/2719/22 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (druk nr 110).

Pod obrady Komisji trafiły również projekty uchwał zgłoszone w czasie jej trwania. Dotyczyły one sprawy przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (druk nr 116); zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów (druk nr 119) oraz zmian w budżecie Miasta Krakowa
na rok 2024 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 801), w związku z przeniesieniem kwoty na zadanie V Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. Studenckiej 12 - adaptacja poddasza ( druk nr 124). Projekty uchwał również zyskały pozytywną opinię Komisji.

Komisja wydała ponadto pozytywne opinie dla 7 wniosków w sprawie nabycia działek ewidencyjnych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Radni z Komisji Budżetowej i Finansów przyjęli także plan pracy komisji na 2024 rok.

Projekty uchwał i rezolucji

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-19
Data aktualizacji: 2024-06-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź