Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dotacja dla centrum, tak dla wotum

Radni z komisji Polityki Społecznej i Senioralnej zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki, sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. i udzielenia prezydentowi wotum zaufania.

Fot. materiały prasowe

Komisja wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr CXXII/3326/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2023 - 2024 programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych” (druk nr 102).

Jak tłumaczyła  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kois-Żurek, podjęcie uchwały konieczne jest dla zapewnienia ciągłości programu. Do listopada zeszłego roku program finansowany był ze środków unijnych. Do czasu uruchomienia możliwości ubiegania się o kolejne środki konieczne jest udzielenie dotacji celowej. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie złożyło wniosek o dofinansowanie Programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na łączną kwotę 1 040 371,95 zł. Roczny koszt realizacji Programu wyniesie 2 005 528,80 zł.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Krakowa, tj. osób niesamodzielnych w wieku 60 lat i więcej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobami neurodegeneracyjnymi (choroba Parkinsona, Alzheimera, zespoły otępienne innego rodzaju, SM lub pacjent po przebytym udarze mózgu). Zakłada możliwość realizacji jednego z dwóch wariantów, wybranego w zależności od aktualnych możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków, tj. wariantu A – dziennego pobytu w ramach Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji albo wariantu B – dziennego pobytu w ramach Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji oraz całodobowego pobytu w ramach Całodobowego Oddziału Opieki Wytchnieniowej. W okresie realizacji Programu, założono realizację wariantu A, tj. świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach dziennego pobytu w Placówce Dziennej Opieki i Aktywizacji.

Komisja wydała pozytywne opinie dla: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2023 rok w zakresie merytorycznego działania Komisji oraz projektu uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy za 2023 r. (druk nr 78).

Pozytywne opinie otrzymały również projekty uchwał zmieniające uchwały: nr LIV/760/12 w sprawie przekształcenia 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie (druk nr 86) oraz nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 27 (druk nr 115).

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2024-06-19
Data aktualizacji: 2024-06-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź